Algemeen

Het Dendron College biedt onderwijs voor bijna alle leerlingen uit de regio. Er is voor hen een ruim aanbod van opleidingen om uit te kiezen:
  • Basisberoepsgerichte leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Theoretische leerweg
  • Hoger algemeen vormend onderwijs
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Binnen die opleidingen zijn er heel veel keuzes. Meer hierover is te lezen bij de pagina's over vmbo en havo/vwo.

We willen voor al deze leerlingen en een persoonlijke school zijn, met kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen op maat. De uitwerking van deze missie en visie ziet er binnen elke leerweg weer anders uit. Dat we een persoonlijke school zijn, uit zich in het feit dat er aandacht is voor elk individu. Ieder moet zich thuis voelen en veilig. De kwaliteit van ons onderwijs uit zich onder andere in de uitstekende examenresultaten.

Slagingspercentages schooljaar 2020-2021
vmbo-B techniek: 100%
vmbo-B Z&W: 100%
vmbo-K techniek: 100%
vmbo-T: 99%
havo: 95%
vwo:  98%

Van onze laatste doelstelling “voor iedereen op maat” kunt u in het schooljaarplan en in het schoolplan vele voorbeelden lezen. We werken er met het LVO-brede programma “OPMAAT” hard aan om dit in het komende schooljaar nog verder vorm te geven.

In de wet BLL is vastgelegd dat scholen een Professioneel Statuut hebben. In deze tekst wordt het Professioneel Statuut voor het Dendron College beschreven. Zie ook het schoolmanagementstatuut.