Jaarplanning

Jaarplanning schooljaar 2022-2023

September  
1 en 2 sep Boeken afhalen
6-sep Kennismakingsochtend met klas en mentor voor alle leerjaren
7-sep Kennismakingsactiviteiten voor alle klassen
8-sep Start reguliere lessen leerjaar 2 t/m 6
8 en 9 sep Vervolg kennismakingsactiviteiten voor brugklassen
14-16 sep Werkweek vmbo BK4
19-23 sep Werkweek vmbo VT4
19-21 sep Werkweek vwo 5
20-sep Algemene ouderavond alle brugklassen leerjaar 1
21 en 22 sep Werkweek havo 4
26/27 sep Start-/kennismakingsgesprekken alle leerjaren
27-sep Ontwikkeldag (leerlingen lesvrij)
   
Oktober  
4/5 okt Start-/kennismakingsgesprekken alle leerjaren
12/13 okt Start-/kennismakingsgesprekken alle leerjaren
24-28 okt  Herfstvakantie
   
November  
24-nov Ontwikkeldag (leerlingen bereiden zich thuis voor op toetsweek)
25 nov – 1 dec Toetsweek
2-dec Extra toetsdag havo/vwo
   
December  
12-16 dec Rapportvergaderingen en rapportuitreiking 
20 en 21 dec Driehoeksgesprekken (mentor-leerling-ouder)
23-dec Kerstviering
26 dec – 6 jan Kerstvakantie
   
Januari  
31-jan Ontwikkeldag (leerlingen hebben een activiteit)
   
Februari  
2-feb Open huis
20-24 feb Voorjaarsvakantie (carnaval)
   
Maart  
8 en 9 mrt Schoolfotograaf
13 en 14 mrt Aanmelding nieuwe brugklassers
21-mrt Ontwikkeldag (leerlingen bereiden zich thuis voor op toetsweek)
22-28 mrt Toetsweek
29-mrt Extra toetsdag havo/vwo
   
April  
4-6 apr Rapportvergaderingen en rapportuitreiking
7-apr Ontwikkeldag (leerlingen hebben activiteit)
10-apr Paasmaandag
11-apr Driehoeksgesprekken (mentor-leerling-ouder)
12-apr Driehoeksgesprekken (mentor-leerling-ouder)
21-apr Slotdag
24 apr-5 mei Meivakantie
   
Mei  
8-10 mei Digitale examens Basis
8-17 mei Centraal schriftelijk praktijk examen Kader
11-26 mei Centraal Examen
18-mei Hemelvaart
19-mei Lesvrij
22-25 mei Digitale examens Kader
22-26 mei Centraal schriftelijk praktijk examen Basis
29-mei Pinkstermaandag
   
Juni  
1-jun Gala
6-jun Sfeerproeverij 
14-jun Uitslag Centraal Examen
21-jun Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers
26-jun Sportdag leerjaar 3
27-jun Sportdag leerjaar 2
28-jun Sportdag leerjaar 1
29-jun Extra toetsdag havo/vwo
30-jun Uitslag Centraal Examen tijdvak 2
30 jun-6 juli Toetsweek
   
Juli  
7-jul Inhaaldag
14-jul Rapportuitreiking
17 juli - 27 aug Zomervakantie