Jaarplanning

Jaarplanning schooljaar 2022-2023

November  
25 nov – 1 dec Toetsweek
2-dec Extra toetsdag havo/vwo
   
December  
12-16 dec Rapportvergaderingen en rapportuitreiking (verkorte lestijden)
20 en 21 dec Driehoeksgesprekken (mentor-leerling-ouder)
23-dec Kerstviering
26 dec – 6 jan Kerstvakantie
   
Februari  
2-feb Open huis
20-24 feb Voorjaarsvakantie (carnaval)
   
Maart  
8 en 9 mrt Schoolfotograaf
13 en 14 mrt Aanmelding nieuwe brugklassers
22-28 mrt Toetsweek
29-mrt Extra toetsdag havo/vwo
   
April  
4-6 apr Rapportvergaderingen en rapportuitreiking (verkorte lestijden)
10-apr Paasmaandag
11-apr Driehoeksgesprekken (mentor-leerling-ouder)
12-apr Driehoeksgesprekken (mentor-leerling-ouder)
21-apr Slotdag
24 apr-5 mei Meivakantie
   
Mei  
8-10 mei Digitale examens Basis
8-17 mei Centraal schriftelijk praktijk examen Kader
11-26 mei Centraal Examen
18-mei Hemelvaart
19-mei Lesvrij
22-25 mei Digitale examens Kader
22-26 mei Centraal schriftelijk praktijk examen Basis
29-mei Pinkstermaandag
   
Juni  
1-jun Gala
6-jun Sfeerproeverij 
14-jun Uitslag Centraal Examen
21-jun Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers
26-jun Sportdag leerjaar 3
27-jun Sportdag leerjaar 2
28-jun Sportdag leerjaar 1
29-jun Extra toetsdag havo/vwo
30-jun Uitslag Centraal Examen tijdvak 2
30 jun-6 juli Toetsweek
   
Juli  
7-jul Inhaaldag
11-jul Diploma-uitreiking vmbo
12-jul Diploma-uitreiking vmbo
13-jul Diploma-uitreiking havo/vwo
14-jul Rapportuitreiking
17 juli - 27 aug Zomervakantie