We horen graag van je!

Bankrekening 
NL48RABO0117793663 t.n.v. Stichting LVO inzake Dendron College

De directie

Rector Mevrouw Z. Por

Teamleiders
Zij geven leiding aan onderwijs en begeleiding in een deel van de school:

Onderbouw vmbo 1 en 2: mevrouw K. Gubbels
k.gubbels@stichtinglvo.nl

Bovenbouw vmbo 3 en 4: de heer F. Hanraets,
waarnemend de heer R. Steijvers, r.steijvers@stichtinglvo.nl

Onderbouw havo/vwo 1, 2 en 3: mevrouw A. Crommentuyn
a.crommentuyn@stichtinglvo.nl

Bovenbouw havo/vwo 4, 5 en 6: de heer J. van der Donk
j.vanderdonk@stichtinglvo.nl

Organisatie en onderwijs, de heer M. Pallandt
m.pallandt@stichtinglvo.nl

Organisatie en onderwijs, mevrouw V. Thijssen
v.thijssen@stichtinglvo.nl 

Studiecoördinatoren

vmbo: de heer J. van de Venne, j.vandevenne@stichtinglvo.nl 
havo/vwo: de heer D. van der Heijden, d.vanderheijden@stichtinglvo.nl 

Mentoren

De mentoren begeleiden de leerlingen en de schoolloopbaan, maar vooral in de brugklas maken ze de leerlingen wegwijs in de school. Het overzicht van mentoren per klas staat in Somtoday.

Stichting LVO

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht.

Nieuws Nieuwe Website (2)

Neem contact met ons op:

Je voor- en achternaam
Je e-mailadres
Wat is je vraag: