We zijn een brede scholengemeenschap.

Het Dendron College verzorgt onderwijs voor de afdelingen gymnasium, atheneum, havo, vmbo theoretische leerweg, vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo basisberoepsgerichte leerweg. De beroepsgerichte afdelingen zijn: BWI (Bouwen, Wonen, Interieur), PIE (Produceren, Installeren & Energie) en Zorg & Welzijn.

We werken samen om ieders talent en ambitie te verzilveren. We stropen de mouwen op. Resultaat is dat bijna elke leerling door stevige voorbereiding zijn diploma behaalt. Daar zijn we trots op!

17