Actief burgerschap en sociale integratie

Wij vinden het maatschappelijk bewustzijn van onze leerlingen belangrijk. In dat kader moeten leerlingen in de onderbouw, ieder schooljaar verplicht invulling geven aan een activiteit, die minimaal 25 uren bedraagt, om op die manier een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Vanaf 1 augustus 2021 zijn we als Dendron College verplicht aandacht te schenken aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Jongeren kennen die waarden niet vanzelf, scholen hebben hierin een belangrijke taak. Dit doen we onder andere door het inzetten van burgerschapsuren.

Invulling burgerschapsuren
Er zijn verschillende manieren waarop invulling gegeven kan worden aan deze burgerschapsuren. Zo zijn er activiteiten op het Dendron College die verband houden met burgerschap. Bijvoorbeeld deelname aan de debatklas, lid zijn van de leerlingenraad of van Dendron Media. Buiten school valt er te denken aan vrijwilligerswerk bij (sport) verenigingen, organisaties en stichtingen.

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Misschien dat u als ouder zelf betrokken bent bij een organisatie waar leerlingen hun uren kunnen invullen. Wij stellen het op prijs wanneer u dit aangeeft, daarmee wordt het een project dat ook gedragen wordt door ouders.

Bent u een stichting, vereniging of organisatie?
Heeft u een activiteit binnen uw organisatie waarbij leerlingen kunnen meehelpen? U kunt hieronder uw gegevens achterlaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator voor burgerschap, Anja Noijen.