vmbo

Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (vmbo) bereidt leerlingen voor op een vervolgstudie in het mbo. Binnen het vmbo kennen we drie niveaus: de basisberoepsgerichte leerweg leidt op voor mbo, niveau 2 en de kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg leiden op voor mbo, niveau 3 of 4. Een aantal leerlingen kiest voor een vervolg op het havo, om later door te kunnen stromen naar het hbo.

Naast de lessen wordt er op het Dendron ook veel aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling en talenten. Dit gebeurt door projecten, studiedagen en het aanbieden van diverse talentklassen

Voorbereiding op de vervolgopleiding
Aan het einde van het tweede schooljaar gaan de leerlingen een eerste stap zetten in de keuze van het vakkenpakket. Voor een goede keuze is het belangrijk dat de leerlingen weten welke kwaliteiten ze hebben. Met behulp van de LOB-lessen en specifiek SBC in leerjaar 4 bereiden de leerlingen zich goed voor op een mbo-opleiding of een eventuele overstap naar havo. Samen met de mentor, de decaan en de ouders maken ze een keuze voor een vervolgopleiding.

25

Basisberoepsgerichte leerweg

Deze leerlingen krijgen les in het Vakcollege. Zij verdiepen zich 8 uur per week in de basisvaardigheden van Zorg & Welzijn (Z&W, 4 uur) en Techniek & Vakmanschap (T&V, 4 uur). Aan het eind van leerjaar 1 maken ze een keuze voor Z&W of T&V.

De leerlingen in leerjaar 2 krijgen 12 uur Z&W of T&V aangeboden. Voor deze leerlingen maken we kleinere klassen en ze hebben een kleiner docententeam. Leerlingen die kiezen voor T&V oriënteren zich in periode 1 van leerjaar 2 op Produceren, Installeren en Energie (PIE) of op Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). Vanaf periode 2 vervolgen ze hun vmbo-carrière binnen de afdeling PIE of BWI. Beide zijn een goede vooropleiding voor de technieksector. In leerjaar 3 krijgen leerlingen 15 uur Z&W en 16 uur T&V. In leerjaar 4 krijgen ze 13 uur Z&W en 13 uur T&V.

5

Kaderberoepsgerichte leerweg

Deze leerlingen krijgen ook les in het Vakcollege, maar zij volgen minder praktijk in de week: 2 uur Zorg & Welzijn (Z&W) en 2 uur Techniek & Vakmanschap (T&V). Aan het eind van leerjaar 1 maken ze een keuze voor Z&W of T&V.

Binnen Techniek & Vakmanschap wordt er gekozen tussen Produceren, Installeren en Energie (PIE) of Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). In leerjaar 3 krijgen leerlingen 15 uur Z&W en 16 uur T&V. In leerjaar 4 krijgen ze 13 uur Z&W en 13 uur T&V.

Soms worden er bij specifieke lessen combiklassen geformeerd. Middels differentiatie zorgen wij er voor dat uw kind de goede stof aangereikt krijgt die bij het niveau past.

33

Theoretische leerweg

De theoretische leerweg leidt leerlingen op voor een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs. Instroom kan plaatsvinden op niveau 3 en/of 4. Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om door te stromen naar de havo.

Na een algemene opleiding van twee jaar, waarin de leerlingen in een groot aantal algemene vakken les krijgt, kiezen de leerlingen het derde leerjaar voor een kleiner aantal vakken en in het vierde leerjaar een eindexamenpakket van zeven vakken. De leerling kiest eind klas 3 voor een profiel: Economie, Zorg & Welzijn, Techniek of Landbouw.

36