Programma van Toetsing en Afsluiting

Het Schoolexamen, ook wel het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen.

Voor de vakken die niet met een Centraal Examen afgesloten worden, geldt dat het schoolexamencijfer ook direct het eindcijfer is. Voor vakken die wel een Centraal Examen hebben, geldt de formule (SE + CE) / 2. Het schoolexamen wordt opgebouwd in de hele bovenbouw. Dit gebeurt voor de havo in de laatste twee jaar (klas 4 en 5). Voor vwo-leerlingen begint het schoolexamen voor de meeste vakken in vwo 5.