Dendron College Uren

Tijdens Dendron College Uren (DCU) krijgt de leerling aanbod dat bij hem of haar past. Sommige leerlingen zullen veel oefenen met rekenen, andere juist meer met lezen. We bekijken per leerling waar behoefte aan is.

Afhankelijk van de afdeling en het schooljaar waarin een leerling zit, varieert de invulling. Aan bod komt in ieder geval:

Taal
De leerlingen oefenen met spellen. Goed kunnen spellen is belangrijk en je moet het blijven oefenen, in welke klas je ook zit. Daarnaast zullen leerlingen veel lezen. We merken dat de leesvaardigheid vaak extra aandacht behoeft. We willen daaraan werken door de leerlingen vooral “leeskilometers” te laten maken. De leerling mag zelf zijn boek kiezen en kan voor advies bij de mediatheek terecht. De leerling heeft zijn boek altijd bij zich.

ICT
We merken dat leerlingen vaak nog moeten leren om om te gaan met veelgebruikte programma’s zoals MS Word, Excel en PowerPoint. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen (veilig) om leren gaan met sociale media. 

Rekenen
Ook hier gaat het vooral om heel veel oefenen, anders verleer je de vaardigheid van rekenen. De rekenexamens in de bovenbouw blijven voor alle leerlingen verplicht. We bereiden onze leerlingen hier goed op voor. 

LOB
De leerling leert zichzelf kennen en leert keuzes maken. Keuze voor de goede leerstroom in deze school of daarna, om uiteindelijk in het goede beroep in de maatschappij te komen. In elk leerjaar zet de leerling in dit proces een aantal stappen.