Loopbaanontwikkeling vmbo

Op het Dendron College leer je jezelf goed kennen, je ontdekt er je talenten, je sterke en zwakke punten. We besteden veel tijd en aandacht aan loopbaanleren: het kiezen van je vakken, je profiel en vervolgopleiding. We willen talenten zien en ontwikkelen, maar vooral talenten laten bloeien. Daar doen wij alles voor!

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) heeft op het Dendron College alle aandacht. Het gaat er niet alleen om, dat we onze leerlingen ondersteunen en adviseren op momenten dat zij een keuze voor een afdeling of een profiel moeten maken. LOB is belangrijk voor alle leerlingen, daarom maken we tijd vrij voor hun loopbaan. Wij willen heel graag dat onze leerlingen zelf loopbaancompetenties gaan beheersen, waardoor ze vorm kunnen geven aan hun eigen (studie)loopbaan. Hiervoor moeten leerlingen hun eigen kwaliteiten ontdekken en kunnen benoemen, ze moeten weten wat ze willen en welke mogelijkheden ze hebben om te kunnen doen wat ze willen doen. Ook ontdekken leerlingen dat het hebben van een netwerk voor studie en beroep belangrijk is. Bij LOB werken we samen met allerhande bedrijven en instellingen in de regio, zodat leerlingen buiten school ervaringen kunnen opdoen die hen helpen bij het maken van beslissende keuzes.

In het vmbo is er een doorlopende leerlijn vanaf de brugklas tot en met het examen. Bij LOB maken leerlingen verbinding met de buitenwereld. Er zijn allerlei activiteiten, opdrachten, beroepskeuzetests, interessetests, meeloopdagen en  stages die helpen bij het ontdekken van wat bij je past. De schoolvakken zelf geven natuurlijk ook veel informatie over keuzes. De mentor begeleidt het proces, maar ook bij de beroepsgerichte vakken of bij het vak Nederlands is er veel aandacht voor LOB. In leerjaar 4 doet de leerling een uitgebreide oriëntatie op zijn toekomst. Bij alle leerwegen is praktijkervaring bij bedrijf of instelling een verplicht onderdeel in leerjaar 3 en 4.