Samen zorgen we voor een fijne, veilige school

We vinden het belangrijk dat het Dendron College een veilige school is. Daarom zijn er een aantal afspraken waar we samen verantwoordelijk voor zijn.  

Voor de lessen en na de pauzes
Je mag pas ná de eerste zoemer naar de leslokalen. Dit geldt ook als je op een later uur begint.

Tijdens de lessen  
Tijdens de lessen is het rustig in de gangen. Je kunt tijdens tussenuren terecht in de mediatheek, in studieruimtes, in de aula of op het schoolplein.

Tijdens de pauzes
Overblijven doe je in de aula of op de pauzeplaats. Zorg dat je je spullen opruimt en terug zet als je ze gebruikt hebt.

Schoolplein
Tijdens de pauzes is het schoolplein toegankelijk voor de iedereen. Het schoolplein mag niet verlaten worden tussen de lessen door. De aansprakelijkheid van leerlingen die het terrein hebben verlaten tijdens de lesuren ligt bij de ouders.

Diversen

  • Jassen horen aan de kapstok of in de kluisjes, niet in de lokalen.
  • Tassen horen niet in de gangen.
  • Kauwgom mag niet worden gebruikt in school.
  • Eten/drinken mag alleen in de aula of op het schoolplein.
  • Gevonden voorwerpen: als je iets kwijtgeraakt bent, kun je informeren bij de receptie. Hier liggen de ‘kleine’ gevonden voorwerpen zoals sleutels, sieraden e.d. Voor de ‘grote’ gevonden voorwerpen zoals tassen kun je navraag doen bij de conciërge.

Regels bij computergebruik 
Voor het gebruik van de computers in de mediatheek moet je je inschrijven bij de balie op vertoon van je leerlingenpas. Na afloop uitloggen en jezelf afmelden bij de balie. Gebruik je eigen koptelefoon of oordopjes bij de computers op school. 

Gebruik van mobieltjes
Wifi is in de hele school beschikbaar. Regels over het gebruik:

  • Tijdens de les wordt de telefoon opgeborgen in de telefoontas in het lokaal. De telefoon staat dan uit.
  • Het is niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de desbetreffende leraren hiervoor toestemming is gegeven.
  • Het is niet toegestaan sites te bezoeken over porno, geweld, gokken en racisme.

Stallen van fietsen en scooters
Brugklasleerlingen stallen de fiets (in de beugels) aan de achterkant van het junior college in de junior kelder. De overige klassen stallen de fiets in de grote fietsenkelder.  Als er in de fietsenkelder geen plaats meer is, mogen fietsen gestald worden in de fietsenstalling op het schoolplein. Op andere plekken mogen geen fietsen staan. Er mag niet gefietst worden op de trap of in de fietsenkelder.

Scooters/bromfietsen worden gestald in de daarvoor bestemde stalling bij de zij-ingang van het schoolplein. De leerlingen schakelen hun motor van de scooter of brommer uit, nadat zij door de poort zijn gegaan en nemen deze aan de hand mee naar de stalling. Dit voorkomt verstoring van de lessen door geluidsoverlast.

De leerlingen blijven zelf verantwoordelijk voor hun fiets, scooter of brommer en de school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verlies van en/of schade aan privé-eigendommen. De stallingen mogen niet worden gebruikt als pauzeplaats.

De digitale schoolpas
Deze wordt voor twee doeleinden gebruikt:

  • personificatie (foto, leerlingennummer, geboortedatum en afdeling)
  • uitleenregistratie in de mediatheek. 

De instructie en inloggegevens ontvangt elke leerling in de eerste schoolweek van de mentor. Mocht iemand van het personeel naar je naam of leerlingenpas vragen, dan ben je verplicht die te geven. Iedere leerling kan zich middels deze digitale schoolpas binnen school legitimeren en gebruik maken van de uitleen in de mediatheek.

Veilig in en om school
De school is medeondertekenaar van het convenant ‘Veilig in en om school’. Bij het plegen van een misdrijf wordt aangifte gedaan bij de politie. In geval van vermoeden van ernstige bedreiging wordt ook melding gedaan bij de politie. Melding bij de politie kan ook geschieden ter voorkoming van strafbare feiten. De school behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen (verdenking van diefstal of opslag verboden goederen) de ter beschikking gestelde kluisjes te openen.

Onfatsoenlijk gedrag, pesten, bedreiging, agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en schending van de privacy wordt op het Dendron niet geaccepteerd en op het schoolterrein mag je niet in het bezit zijn van alcohol, drugs, messen, wapens en vuurwerk. Uiteraard zijn we een rookvrije school (ook buiten op het schoolplein).

Foto's van leerlingen 
De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook foto’s van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids en de website van de school. De school gaat zo zorgvuldig mogelijk met de foto’s om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd.

Mocht u aanvankelijk geen bezwaar hebben gemaakt, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch een foto gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt u die verwijderd zien, dan kunt u dat alsnog bij het directieteam aangeven. De school zal dan zorgen dat zo spoedig mogelijk, de foto van de website wordt gehaald.