Schoolkosten

Op 1 augustus 2021 is een nieuwe wet in werking getreden over de schoolkosten. De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de vrijwillige ouderbijdrage genoemd.
Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, wordt uw zoon of dochter niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

Hier kunt u lezen hoe we deze wet voor het Dendron toepassen.

Vrijwillige bijdrage à € 25 voor schooljaar 2023-2024 
We gebruiken dit geld onder andere voor de organisatie van de Kerstviering, de Carnavalsviering en het BEBO-feest. Maar ook culturele activiteiten zoals museumbezoek, en voorstellingen van cabaretiers en/of theatergroepen worden van dit geld betaald. U ontvangt hiervan aan het begin van het schooljaar een factuur. We stellen het zeer op prijs als u deze bijdrage wilt betalen. 

Kosten excursies en introductiedagen
Het Dendron gaat in schooljaar 2023-2024 de kosten van de vak-excursies en introductiedagen voor eigen rekening nemen. Ouders ontvangen dit schooljaar dus geen rekening van de kosten van deze activiteiten.

Werkweken en slotdagen
In schooljaar 2023-2024 vragen we ouders om de helft van de kosten bij te dragen. De factuur voor deze bijdrage sturen we in oktober.

Kosten extra activiteiten
Leerlingen kunnen kiezen uit extra activiteiten, waarvan we de kosten volledig bij ouders in rekening brengen: de kunstklas, de sportklas, internationalisering, buitenlandreizen, het certificaat voor Cambridge Engels en de kosten voor 2080Learning. Mocht er voor een activiteit te weinig bijdrage zijn, dan is het mogelijk dat we ons genoodzaakt zien de activiteit te schrappen. 

Schoolkosten voor extra materiaal
Voor sommige vakken hebben leerlingen extra materialen nodig, die ouders voor hen moeten aanschaffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woordenboeken, rekenmachine, sportkleding, veiligheidsschoenen, gereedschap, schriften en pennen.

Soms worden dergelijke leermiddelen door de school centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden. Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen.

Bij verlies van de kluissleutel kan tegen een vergoeding van € 13 een nieuwe sleutel worden aangevraagd.

Zie de schoolgids voor meer info. 

Schoolkosten voor laptops
We vragen van de leerlingen van de brugklas en van de tweede klassen havo/vwo om een laptop mee te brengen naar school. Steeds meer lesmethodes maken het gebruik van een device noodzakelijk. Mocht dit voor u een probleem zijn, dan zorgt de school voor een device dat de leerling op school kan lenen en daar ook gebruiken.

Facturering
U ontvangt een e-mail als er een factuur voor u klaarstaat voor de algemene kosten en activiteiten per leerjaar. Via de link in deze e-mail kunt u de factuur inzien. Voor de betaling van de factuur heeft u twee betaalmogelijkheden:

-          direct betalen met i-Deal.
-          kiezen voor een overboeking. Wanneer u voor deze optie kiest, dient u het bedrag vóór de vervaldatum zelf over te maken.

Heeft u een vraag over de wijze van betalen, dan kunt u deze mailen naar financien@dendron.nl. Bij vragen over waarom er een activiteit wordt georganiseerd en wat deze inhoudt, kunt u zich wenden tot de teamleider.

Aangepaste leermiddelen
Ouders van leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen aangepaste leermiddelen bestellen bij uitgeverij Dedicon (uitgever van educatieve materialen in aangepaste leesvormen) en de rekening declareren bij school. De website van OCW geeft nadere informatie.

Stichting Leergeld

De missie van Stichting Leergeld is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar door ze te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk hierbij aan schoolspullen, een laptop, fiets, zwemlessen, sport en muzieklessen. Kijk voor meer informatie op de website en zoek naar de stichting binnen uw gemeente.