Schoolkosten

Op 1 augustus 2021 is een nieuwe wet in werking getreden over de schoolkosten. De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de vrijwillige ouderbijdrage genoemd.
Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, wordt uw zoon of dochter niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

Hier kunt u lezen hoe we deze wet voor het Dendron toepassen.

Kluisjes
Veel leerlingen vinden het handig om een kluisje te huren, maar nodig is het niet. De kosten van de huur bedragen € 13 per jaar.

Extra’s voor leerlingen
Er wordt voor leerlingen een aantal extra’s georganiseerd, zoals kerst, carnaval, of sportdagen. Hiervoor vragen we € 10 per jaar. De kluisjes en extra’s voor leerlingen worden in het begin van het schooljaar gefactureerd.

Schoolkosten voor extra materiaal
Voor sommige vakken hebben leerlingen extra materialen nodig, die ouders voor hen moeten aanschaffen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan woordenboeken, rekenmachine, sportkleding, veiligheidsschoenen, gereedschap, schriften en pennen.

Soms worden dergelijke leermiddelen door de school centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden. Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen.

Schoolkosten voor laptops
We vragen van de leerlingen van de brugklas en van de tweede klassen havo/vwo om een laptop mee te brengen naar school. Steeds meer lesmethodes maken het gebruik van een device noodzakelijk. Mocht dit voor u een probleem zijn, dan zorgt de school voor een device dat de leerling op school kan lenen en daar ook gebruiken.

Schoolkosten voor activiteiten
Op het Dendron College worden gedurende het schooljaar activiteiten georganiseerd, die niet tot het reguliere lesprogramma behoren en die dus niet door de overheid worden vergoed. We weten dat leerlingen en ouders deze activiteiten een belangrijke aanvulling vinden op het lesprogramma. Daarom vragen we hiervoor een ouderbijdrage, in de veronderstelling dat ouders en leerlingen deze activiteiten op prijs stellen en daaraan mee willen betalen, ook al is het vrijwillig. Mocht er voor een activiteit te weinig bijdrage zijn, dan is het mogelijk dat we ons genoodzaakt zien de activiteit te schrappen. Het gaat om activiteiten per leerjaar en per vak. 

Activiteiten die niet tot het reguliere lesprogramma horen, worden ongeveer een maand van tevoren gefactureerd. U ontvangt een e-mail als er een factuur voor u klaarstaat voor de algemene kosten en activiteiten per leerjaar. Via de link in deze e-mail kunt u de factuur inzien. Voor de betaling van de factuur heeft u twee betaalmogelijkheden:

-          direct betalen met i-Deal.
-          kiezen voor een overboeking. Wanneer u voor deze optie kiest, dient u het bedrag vóór de vervaldatum zelf over te maken.

Heeft u een vraag over de wijze van betalen, dan kunt u deze mailen naar financien@dendron.nl. Bij vragen over waarom er een activiteit wordt georganiseerd en wat deze inhoudt, kunt u zich wenden tot de teamleider.

Aangepaste leermiddelen
Ouders van leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen aangepaste leermiddelen bestellen bij uitgeverij Dedicon (uitgever van educatieve materialen in aangepaste leesvormen) en de rekening declareren bij school. De website van OCW geeft nadere informatie.

Stichting Leergeld
De missie van Stichting Leergeld is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar door ze te laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Denk hierbij aan schoolspullen, een laptop, fiets, zwemlessen, sport en muzieklessen. Kijk voor meer informatie op de website en zoek naar de stichting binnen uw gemeente.