Internationalisering

In het kader van horizonverbreding hebben we een programma voor internationalisering. We hopen dat al onze internationale activiteiten bijdragen aan de vorming van het Europees burgerschap van elke leerling.

Iedere leerling komt in leerjaar 1 en 2 via de moderne vreemde talen (MVT) laagdrempelig in contact met andere culturen in Europa (o.a. via correspondentieopdrachten).

Leerlingen in de bovenbouw (vmbo-4, havo-4 en havo-5) gaan op uitwisseling met scholen in Italië (Desenzano), Frankrijk (Chartres), Griekenland (Athene) en Turkije (Cesme). Leerlingen worden gekoppeld aan buitenlandse leerlingen en deze koppels logeren bij elkaar tijdens de uitwisseling. Het totale uitwisselingsprogramma bestaat uit een week in het buitenland en een week in Nederland. Elk project heeft een thema. Voorlichting en inschrijving voor de uitwisselingen vindt plaats in mei in het voorafgaande schooljaar. Het streven is om de definitieve indelingen voor alle uitwisselingen voor de zomervakantie rond te hebben. Voorafgaand aan elke uitwisselingsweek vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor ouders en leerlingen om alle vragen te beantwoorden.

Contactpersonen voor internationalisering algemeen en uitwisselingen bovenbouw/Erasmus+: mevr. C. Wetzels en mevr. H. Lemmen

SOTOS

SOTOS

Al sinds 2006 zijn we partner in de stichting SOTOS (Stichting Ontwikkeling (Technisch) Onderwijs Senegal) met Bouwmensen Noord-Limburg en Peters Bouw & Onderhoud. Dendron leerlingen hebben in 2006, 2009 en 2015 een computernetwerk geïnstalleerd op de middelbare school CEM en de praktijkschool CFP in Sindian. Sinds 2017 is er een jaarlijkse uitwisseling tussen Dendron College en de middelbare school CEM in Sindian, van 10-12 leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-havo-vwo, die gedurende een week werken aan een gezamenlijk programma.

Vragen over SOTOS? Stel ze aan mevr. C. Wetzels.