Internationalisering

In het kader van horizonverbreding wordt al een flink aantal jaren een programma voor internationalisering opgezet. We hopen dat al onze internationale activiteiten bijdragen aan de vorming van het Europees Burgerschap van elke Dendronleerling.

Er is een beleidsplan opgesteld met het doel dat iedere leerling in leerjaar 1 en 2 via de moderne vreemde talen (MVT) in contact komt met andere culturen in Europa (o.a. via correspondentieopdrachten).

In havo-3 krijgen leerlingen ook de kans deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma met twee Duitse scholen in en rond Essen. 

 Al jarenlang is het Dendron College actief binnen de stichting SOTOS (Stichting Ontwikkeling Technisch Onderwijs Senegal). Komend jaar start een nieuwe werkgroep met projectwerk op afstand. Ongeveer vijf leerlingen van deze werkgroep zullen komend jaar ook een bezoek brengen aan Senegal.

Naast al deze vaste onderdelen, hebben we ook voor komend schooljaar goedkeuring gekregen voor een ambitieus Erasmus+-project (een driejarig project in samenwerking met scholen uit Denemarken, Turkije, Griekenland, Engeland en Italië). Dit uitgebreide project heeft de titel ‘Refugees and frontiers’. Tijdens het projectwerk krijgen de deelnemende leerlingen in internationale werkgroepen veel kennis van en over de vluchtelingencrisis en Europa. Het doel is om hun ervaringen binnen de school en in de omgeving uit te dragen. Meer informatie via deze link.

Contactpersonen voor internationalisering algemeen en uitwisselingen bovenbouw/Erasmus+: 
mevr. M. Hoebers en mevr. H. Lemmen

Contactpersoon SOTOS (voor meer informatie zie www.sotos.nl):
mevr. C. Wetzels

Contactpersoon uitwisselingen havo-3 Duitsland:
mevr. S. Hünen