Internationalisering

In het kader van horizonverbreding wordt al een flink aantal jaren een programma voor internationalisering opgezet. We hopen dat al onze internationale activiteiten bijdragen aan de vorming van het Europees Burgerschap van elke Dendronleerling.

Er is een beleidsplan opgesteld met het doel dat iedere leerling in leerjaar 1 en 2 via de moderne vreemde talen (MVT) in contact komt met andere culturen in Europa (o.a. via correspondentieopdrachten).

In havo-3 krijgen leerlingen ook de kans deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma met twee Duitse scholen in en rond Essen. 

In de bovenbouw van het Dendron (vmbo 4/hv45) organiseren we uitwisselingen met scholen in Italië (Desenzano), Frankrijk (Chartres), Griekenland (Athene) en Turkije (Cesme). Onze leerlingen worden gekoppeld aan buitenlandse leerlingen. Deze koppels logeren bij elkaar tijdens de uitwisseling. Het totale uitwisselingsprogramma bestaat uit een week in het buitenland en een week in Nederland. Elk project heeft een thema waarbij projectwerk gedaan wordt. Voorlichting en inschrijving voor de uitwisselingen vindt plaats in mei in het voorafgaande schooljaar. Het streven is om de definitieve indelingen voor alle uitwisselingen voor de zomervakantie rond te hebben. Voorafgaand aan elke uitwisselingsweek vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor ouders en leerlingen om alle vragen te beantwoorden. De kosten van deze uitwisselingen liggen meestal rond de 350 Euro (dit is een schatting die afhankelijk is van variabele kosten, zoals vliegtickets).

Al sinds 2006 is DC partner in de stichting SOTOS (Stichting Ontwikkeling (Technisch) Onderwijs Senegal) met Bouwmensen Noord-Limburg en Peters Bouw & Onderhoud. Dendron leerlingen hebben in 2006, 2009 en 2015 een computernetwerk geïnstalleerd op de middelbare school CEM en de praktijkschool CFP in Sindian. Sinds 2017 is er een jaarlijkse uitwisseling tussen Dendron College en de middelbare school CEM in Sindian, van 10-12 leerlingen uit de bovenbouw van VMBO-HAVO-VWO, die gedurende een week werken aan een gezamenlijk programma.

Contactpersonen voor internationalisering algemeen en uitwisselingen bovenbouw/Erasmus+: