Excursies en buitenlesactiviteiten

Ieder leerjaar biedt het Dendron een evenwichtig programma van buitenlesactiviteiten aan.

Denk aan de introductieactiviteiten, de eindejaarsviering, sportdagen, excursies, de wintersportweek en de jaarlijkse kerstactie. 

Op initiatief van individuele docenten worden er soms ook reizen georganiseerd tijdens de vakantie. De school stelt deze initiatieven op prijs en werkt mee aan de organisatie ervan, maar bij dit soort schoolreisjes staat vrijwilligheid voorop.

De door het Dendron georganiseerde schoolfeesten worden altijd op het Dendron College gehouden en/of door de schoolleiding aangekondigd.

Banner Foto's Website 1920 X 1080