Medezeggenschapsraad, Ouderraad, leerlingenraad en GMR.

Inspraak op het Dendron is er vanuit de Medezeggenschapsraad (MR), de Ouderraad, leerlingenraad en GMR.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat op het Dendron College uit onderstaande personen en heeft een aantal bij wet vastgelegde rechten ten aanzien van voorstellen van directie en bestuur. Hieronder zijn de namen van de leden van de MR 2021-2022 te vinden:

Geleding personeel

 1. Roy Willems, voorzitter
 2. Susanne Mooren, secretaris
 3. Wouter den Teuling
 4. Koen Jacobs
 5. Loek Kramer
 6. Tony Bouten
 7. Gertie Sikes
 8. Marcel Craenmehr

Geleding ouders

 1. Sylvia Raijmakers (secretaris OR)
 2. Leon Majoor
 3. Ed Koster
 4. vacant

Geleding leerlingen

 1. Omayma Boudaoud
 2. Pleun Oudenhoven
 3. Connor Nanning
 4. Sienna Nissen

Leerlingraad

De leerlingenraad geeft actief vorm aan inspraak en samenspraak. Begeleidster van de leerlingenraad vanuit de school is mevrouw C. Wetzels. De school heeft met instemming van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad een leerlingenparticipatiebeleid vastgesteld.

Ouderraad

De ouderraad bespreekt onderwerpen welke in de relatie tussen school, ouders/verzorgers en leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers en leerlingen. 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld: LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Loek Kramer is hiervoor afgevaardigde namens het Dendron College.