20-80learning

Ga jij een extra uitdaging niet uit de weg? Ben je nieuwsgierig naar de wereld buiten school en leer je ook graag door doen? Wil jij nu alvast meedraaien in die echte wereld en ben je bereid te leren om zelfstandiger te werken en vooruit te denken? Dan is 20-80learning misschien wel iets voor jou!

Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo kunnen kiezen voor 20-80learning. Je krijgt dan 80% van de tijd gewone lessen en 20% van de tijd ga je aan de slag met leren door doen. Ondernemerschap (in de breedste zin van het woord), oriëntatie op je vervolgstudie, onderzoeken en ontwerpen, competentieontwikkeling en het toepassen van moderne vreemde talen, het zijn allemaal elementen die aan bod komen.

20-80learning is een programma voor leerlingen van havo-4 en 5, en vwo-4 en 5 die naast het leren in de lessen ook graag leren door te doen. Ondernemende leerlingen die een breed beeld willen krijgen van de sector waar ze zichzelf later zien studeren en werken zijn helemaal op hun plek bij 20-80learning.

Waarom doe je mee? Omdat je ook graag leert door doen én omdat het je leuk lijkt om op een heel  andere manier op school bezig te zijn. Je wilt veel meer zelf doen en zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat je doet. Je wilt graag een kijkje nemen in en aan de slag met de praktijk rondom het door jou gekozen profiel en vakkenpakket. Je wilt je daarnaast ook ontwikkelen tot iemand die zichzelf weet te presenteren, die uitdagingen aangaat en goed kan samenwerken.

Wat doe je dan allemaal? De 20-80dagen (dit jaar op donderdag) zijn echte doe-dagen, er zijn weinig klassikale lessen. Je krijgt op deze dagen veel gastlessen en excursies. Je leert presenteren en solliciteren en je leert je bewegen in de wereld buiten school. Je richt in een groep van 4 of 5 leerlingen je eigen junior company op of je gaat samen aan de slag met een onderzoek of een challenge. Wat je gaat doen sluit aan bij het profiel dat je gekozen hebt. Ook zijn er gastlessen en loop je stage. Leren moet je doen! Bij 20-80learning is geen (donder)dag hetzelfde. Je leert er kansen zien en kansen pakken!

Banner Foto's Website 1920 X 1080 2080Learning

20-80learning is een uitwerking van de visie 20-80learning en een antwoord op de vo-problematiek betreft motivatie en aansluitingsproblematiek hbo/wo. Het concept biedt mogelijkheid tot daadwerkelijke personalisering in een persoonlijke leerroute, tot praktijkgericht onderwijs, tot differentiatie en maatwerk. 20-80learning genereert een bewezen betere doorstroming naar het hbo of wo. Het concept is een middel tot stimulans van de onderpresteerder, de mogelijkheid om andere, nog krachtiger leeromgevingen te bieden. Het is een middel om de vo-leerling een eigen benadering aan zijn of haar onderwijs te laten geven.

Voor de havo/ vwo zijn er zes varianten. International’ wordt gebruikt in verband met de extra aandacht voor moderne vreemde talen en culturen binnen de reguliere opleiding. Daarnaast vestigt deze term de aandacht op het wereldburgerschap. De termen ‘Art, Business, Science, Health, Technical en Sport’ geven de rode draad van de variant aan. Tevens versterken deze termen de doelstelling van 20-80learning om de leerling uit te dagen en om te komen met eigen initiatieven: ontsaaiing = uitdaging. De term ‘College’ wordt gebruikt om de weg naar het hbo of wo te overbruggen. De leerling ontvangt een mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend diploma en plusdocument bij de afsluiting van het deze programma’s.

IBC  is een landelijk concept. Je krijgt naast het reguliere taalonderwijs een meer op handel gericht taalonderwijs. Bovendien zal IBC participeren in lopende internationaliseringprojecten met Duitsland of andere partners. Een andere mogelijkheid is buitenschools leren in een internationaal bedrijf. ‘Business’ staat voor ondernemendheid en ondernemerschap in het algemeen. Er is gekozen voor de term ‘College’, omdat er in de tijd dat de leerling op het IBC zit, er zo min mogelijk klassieke schoolsituatie zal zijn: er zijn allerlei activiteiten in de vorm van buitenschools leren, lezingen, modules. Je ontvangt een mede door het ministerie van OC&W en van Economische Zaken ondertekend certificaat bij je diploma bij de afsluiting van het IBC-programma.