TaalRijk

TaalRijk is de school voor Eerste Onderwijs aan Anderstaligen (EOA) voor de regio Horst en Venray. 

De school werd in 2016 opgericht door Stichting LVO samen met de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas. Naar TaalRijk komen jongeren die de Nederlandse taal nog niet beheersen en hier oefenen. Een jongere zit maximaal twee schooljaren op TaalRijk, daarna gaat zij/hij verder naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs, het mbo, de arbeidsmarkt op of nog naar een inburgeringscursus. TaalRijk heeft sinds schooljaar 2018-2019 een plekje ingenomen op het Junior College, in overleg met de gemeente Horst aan de Maas en het Dendron College. TaalRijk heeft een eigen rooster, een eigen lessentabel en een eigen (mini) team. Op TaalRijk volgen op dit moment ongeveer 50 leerlingen onderwijs, deze hebben ongeveer tien nationaliteiten. Stichting LVO heeft vijf locaties in de provincie Limburg en Zuid-Oost-Brabant waar jongeren oefenen om de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken. TaalRijk is hier één van.

Heeft u een vraag over TaalRijk of wil u een leerling aanmelden?
Neem contact op met Sanne Nijsten via 06-27295629.