TaalRijk

TaalRijk is de school voor Eerste Onderwijs aan Anderstaligen (EOA) voor de regio Horst en Venray

De school werd in 2016 opgericht door Stichting LVO samen met de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas. Naar TaalRijk komen jongeren die de Nederlandse taal nog niet beheersen en hier oefenen. De leerling zit maximaal twee schooljaren op TaalRijk, daarna gaat zij/hij verder naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs, het mbo, de arbeidsmarkt op of nog naar een inburgeringscursus. TaalRijk heeft sinds schooljaar 2018-2019 een plekje ingenomen op het Junior College, in overleg met de gemeente Horst aan de Maas en het Dendron College. TaalRijk heeft een eigen rooster, een eigen lessentabel en een eigen team. Op TaalRijk volgen op dit moment ongeveer 110 leerlingen onderwijs, deze hebben ongeveer tien nationaliteiten. Stichting LVO heeft vijf locaties in de provincie Limburg en Zuid-Oost-Brabant waar jongeren oefenen om de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken. TaalRijk is hier één van.

3

Aanmelden

Leerlingen tussen 11,5 en 18 jaar die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen voor het regulier onderwijs kunnen het hele jaar door aangemeld worden op onze school.

Op TaalRijk zitten jongens en meisjes die bezig zijn met het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Je komt naar deze school als voorbereiding op de overstap naar een reguliere Nederlandse school. Je mag ongeveer twee jaar naar TaalRijk komen. Dit heeft te maken met hoelang je in Nederland bent.

Als jij je aanmeldt bij TaalRijk krijg je een gesprek. Je komt naar het gesprek samen met een van je ouders of voogd. Bij dit gesprek moet je zeker meebrengen:

  • Paspoort / ID
  • Kopie IND papieren (vermeldkring of voorblad Rapport eerste gehoor) of een uitreksel van de gemeente met daarin de datum van aankomst in Nederland en jouw nationaliteit.

Als je ouders/begeleiders jou aan willen melden bij TaalRijk, kunnen ze contact opnemen met Dhr. Marcel Heldens via telefoonnummer 06-268 789 43. 

Ziek

Ben je ziek? Ouders/begeleiders melden dit via Whatsapp aan Dhr. Marcel Heldens: telefoonnummer 06-268 789 43.

4

Lestijden

maandag: 09.05 uur - 14.55 uur
dinsdag: 09.05 uur - 14.55 uur
woensdag: 09.05 uur - 14.05 uur
donderdag: 09.05 uur - 14.05 uur
vrijdag: 09.05 uur - 14.05 uur

Lessen

De volgende lessen worden wekelijks gegeven:

  • Nederlands
  • Rekenen/wiskunde
  • Engels
  • Culturele en Kunstzinnige Vorming
  • Burgerschapsvorming
  • Loopbaan oriëntatie
  • Gymnastiek
  • Mentoruur/studievaardigheden
5

Schoolvakanties schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie: 16 - 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 - 7 januari 2024
Carnavalsvakantie: 12 - 17 februari 2024
Meivakantie: 29 april - 10 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli t/m 19 augustus 2024

Vrije dagen:
Tweede paasdag: 1 april 2024
Hemelvaart: 9 en 10 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

Lesvrije dagen / ontwikkeldagen docenten:
dinsdag 19 september 2023
donderdag 16 november 2023
maandag 20 november 2023
dinsdag 30 januari 2024
dinsdag 12 maart 2024
vrijdag 29 maart 2024

6
2

Team

Mevr. Vicky, Teamleider
Mr. Marcel, Coördinator
Mevr. Nicolette, Docent NT2, Mentor & orthopedagogisch ondersteuner
Mevr. Suzan, Docent NT2, Mentor & opleiding decaan
Mr. Jop, Docent NT2 & Mentor
Mevr. Anneke, Docent NT2 & Mentor
Mevr. Puk, Docent NT2 & Mentor
Mevr. Elke, Docent NT2 & Mentor
Mevr. Karin, Docent NT2 & Mentor
Mevr. Magda, Docent NT2
Mevr. Jolanda, Docent NT2 & Mentor
Mr Ying-Fu, Docent NT2 & Mentor
Mevr. Cecile, Docent NT2 & Mentor
Mevr. Wilmie, Docent NT2 & Mentor
Mr. Huib, Docent NT2 & Mentor
Mevr. Anouk, Docent NT2
Mevr. Renske, Onderwijsassistente
Mevr. Tineke, Onderwijsassistente
Mr. Thijs, Onderwijsassistent
Mevr. Derya, Onderwijsassistente
Mevr. Jolanda, Onderwijsassistente
Mevr. Marij, Onderwijsassistente
Mevr. Mellanie, Onderwijsassistente
Mr. Abdu, Schoolmaatschappelijk medewerker

7
8