TaalRijk

TaalRijk is de school voor Eerste Onderwijs aan Anderstaligen (EOA) voor de regio Horst en Venray

De school werd in 2016 opgericht door Stichting LVO samen met de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas. Naar TaalRijk komen jongeren die de Nederlandse taal nog niet beheersen en hier oefenen. Een jongere zit maximaal twee schooljaren op TaalRijk, daarna gaat zij/hij verder naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs, het mbo, de arbeidsmarkt op of nog naar een inburgeringscursus. TaalRijk heeft sinds schooljaar 2018-2019 een plekje ingenomen op het Junior College, in overleg met de gemeente Horst aan de Maas en het Dendron College. TaalRijk heeft een eigen rooster, een eigen lessentabel en een eigen (mini) team. Op TaalRijk volgen op dit moment ongeveer 190 leerlingen onderwijs, deze hebben ongeveer tien nationaliteiten. Stichting LVO heeft vijf locaties in de provincie Limburg en Zuid-Oost-Brabant waar jongeren oefenen om de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken. TaalRijk is hier één van.

3

Aanmelden

Leerlingen tussen 11,5 en 18 jaar die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen voor het regulier onderwijs kunnen het hele jaar door aangemeld worden op onze school.

Op TaalRijk zitten jongens en meisjes die bezig zijn met het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Je komt naar deze school als voorbereiding op de overstap naar een reguliere Nederlandse school. Je mag ongeveer twee jaar naar TaalRijk komen. Dit heeft te maken met hoelang je in Nederland bent.

Als jij je aanmeldt bij TaalRijk krijg je een gesprek. Je komt naar het gesprek samen met een van je ouders of voogd. Bij dit gesprek moet je zeker meebrengen:

  • Paspoort / ID
  • Kopie IND papieren (vermeldkring of voorblad Rapport eerste gehoor)

Als je ouders/begeleiders jou aan willen melden bij TaalRijk, kunnen ze contact opnemen met de coördinator, mevrouw Vicky Thijssen. Het telefoonnummer is 06-439 398 51.

4

Lestijden

maandag: 09.05 uur - 14.55 uur
dinsdag: 09.05 uur - 14.55 uur
woensdag: 09.05 uur - 11.55 uur
donderdag: 09.05 uur - 14.55 uur
vrijdag: 09.05 uur - 14.55 uur

5

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie:                   

24 - 28 oktober 2022

Kerstvakantie:          

23 december 2022 - 6 januari 2023

Carnavalsvakantie:             

17 - 24 februari 2023

Meivakantie:                        

24 april - 5 mei 2023

Zomervakantie:                   

15 juli t/m 27 augustus 2023

Vrije dagen:

 

Tweede paasdag:               

10 april 2023

Hemelvaart:                         

18 & 19 mei 2023

Tweede pinksterdag:         

29 mei 2023

Lesvrije dagen / ontwikkeldagen docenten:

dinsdag 27 september 2022
maandag 7 november 2022
vrijdag 25 november 2022
dinsdag 24 januari 2023
dinsdag 21 maart 2023

6

Team

Mevr. Vicky, teamleider
Mevr. Yvonne, docent NT2 & mentor
Mevr. Monique, docent NT2 & mentor
Mevr. Nicolette, docent NT2 & mentor
Mr. Jop, docent NT2 & mentor
Mevr. Suzan, docent NT2 & mentor
Mevr. Puk, docent NT2 & mentor
Mr. Ying Fu, docent NT2 & mentor (vervanger)
Mevr. Karin, docent NT2 & schaduwmentor
Mevrouw Ilona, docent NT2
Mevr. Renske, onderwijsassistente
Mevr. Magda, onderwijsassistente
Mevr. Tineke, onderwijsassistente
Mevrouw Kim, onderwijsassistente
Mevrouw Shanice, onderwijsassistente
Mevrouw Derya, onderwijsassistente
Meneer Thijs, onderwijsassistent
Mr. Abdu, schoolmaatschappelijk medewerker