Verlies - en rouwverwerking

Rouw is een onderwerp waar liever niet over gepraat wordt, omdat het nogal een beladen onderwerp is. Dat geldt voor volwassenen maar zeker ook voor jongeren. Het is vaak moeilijk om adequaat te reageren wanneer een jongere ermee te maken heeft of krijgt. Via onze school is er begeleiding voor jongeren in verlies- en rouwsituaties.

Veel jongeren krijgen vroeg of laat te maken met verlieservaring. De een kan het goed hanteren en staat de verlieservaring een gezonde ontwikkeling niet in de weg. Er zijn echter ook jongeren die erin vastlopen en probleemgedrag (gaan) vertonen. Dit kan op vele manieren, van zich afsluiten tot zeer provocerend en tegendraads gedrag. Het is belangrijk om de problemen zo vroeg mogelijk te signaleren.

Doelstelling van verlies- en rouwbegeleiding                               

  • Begeleiding is gericht op verbetering en stimulering van het welzijn en het persoonlijke welbevinden van de jongere binnen (maar ook buiten-) de school in relatie tot zijn/haar omgeving.
  • Een jongere stelt vaak rouw uit totdat hun omgeving weer veilig is. Er moet dus een veilige omgeving worden geboden. De begeleiding biedt deze veilige omgeving.
  • De begeleiding is gericht op lotgenotengroepen en/of individuele begeleiding.
  • Het is belangrijk dat de jongere ervaart dat rouw heel gewoon is en bij het leven hoort. Alleen, wanneer er zodanig gedrag ontstaat dat de jongere niet reageert op verlies/rouwbegeleiding, is er andere professionele (therapeutische) hulp nodig. De jongere zal dan bij het OAT worden aangemeld.

Jongeren die naar de middelbare school gaan veranderen. Iedere ouder en opvoeder weet dat. Jongeren moeten zo hun aandacht verdelen over leren, studeren en wat het proces van volwassen-worden aangaat. Soms neemt de hevigheid hiervan nog eens toe wanneer ouders besluiten niet meer samen verder te gaan.

KIES (jongeren in echtscheidingssituaties)

KIES helpt de jongere de scheiding beter te begrijpen en leert hem/haar omgaan met moeilijke problemen. Als hij/zij beter leert omgaan met de scheiding van zijn/haar ouders, kunnen blokkades in een vroeg stadium worden opgeheven. Problemen stapelen zich minder op en de jongere wordt minder belemmerd in zijn/haar dagelijkse ontwikkeling.

Begeleiding op het Dendron College kan individueel of groepsgewijs

KIES-coaches en begeleiders bij verlies- en rouwervaring zijn:

Voor meer informatie over verlies- en rouwverwerking kunt u contact opnemen met mevrouw Schriever via: i.schriever@stichtinglvo.nl