Begeleiding voor jongeren in verlies- en rouwsituaties.

Rouw is een onderwerp waar men liever niet over praat, omdat het nogal een beladen onderwerp is. Dat geldt voor volwassenen maar zeker ook voor jongeren. Op onze school is er begeleiding voor jongeren in verlies- en rouwsituaties.

Veel jongeren krijgen vroeg of laat te maken met een verlieservaring. De een kan het goed hanteren en dan staat de verlieservaring een gezonde ontwikkeling niet in de weg. Er zijn echter ook jongeren die erin vastlopen en probleemgedrag (gaan) vertonen. Dit kan op vele manieren, van zich afsluiten tot zeer provocerend en tegendraads gedrag. Het is belangrijk om de problemen zo vroeg mogelijk te signaleren.

Doelstelling van verlies- en rouwbegeleiding

  • Begeleiding is gericht op verbetering en stimulering van het welzijn en het persoonlijke welbevinden van de jongere binnen (maar ook buiten-) de school in relatie tot zijn/haar omgeving.
  • De begeleiding is gericht op lotgenotengroepen en/of individuele begeleiding.
  • Het is belangrijk dat de jongere ervaart dat rouw heel gewoon is en bij het leven hoort. Wanneer deze begeleiding niet voldoende is kan er doorverwezen worden naar externe begeleiding.

KIES (jongeren in echtscheidingssituaties)
Jongeren die naar de middelbare school maken een ontwikkeling door. Soms wordt deze ontwikkeling moeilijker wanneer ouders besluiten niet meer samen verder te gaan. Ook voor deze specifieke verlieservaring is er begeleiding mogelijk.

KIES helpt een jongere de scheiding beter te begrijpen en om ermee om te gaan. Als hij/zij beter leert omgaan met de scheiding van zijn/haar ouders, kunnen blokkades in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Problemen stapelen zich minder op en de jongere wordt minder belemmerd in zijn/haar dagelijkse ontwikkeling.

KIES-coaches en begeleiders bij verlies- en rouwervaring zijn Maartje Heldens en Anja Noijen.