Ouderraad

De ouderraad bespreekt onderwerpen die in de relatie tussen school, ouders en leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers en leerlingen.

De ouderraad bespreekt onderwerpen die in de relatie tussen school, ouders/verzorgers en leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerlingen.
De vergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in de personeelskamer.

Vergaderdata schooljaar 2018/2019
Maandag 3 september 2018
Maandag 1 oktober 2018
Maandag 10 december 2018
Maandag 18 februari 2019
Maandag 8 april 2019
Maandag 17 juni 2019


Vergaderstukken (agenda, besluitenlijsten etc.) 2018/2019

Wat doet de ouderraad?

  • De ouderraad staat achter de missie van de school: “Het Dendron College is een persoonlijke school, waar onderwijs wordt gegeven van hoogwaardige kwaliteit voor iedereen op maat”.
  • Aansluitend bij de missie van school stelt de ouderraad zich ten doel medewerking te verlenen aan het creëren van een stabiel, gezonde, veilige en gezellige leeromgeving voor school, leerlingen en hun ouders/verzorgers. 
  • Ze heeft een ondersteunende en adviserende rol bij het in stand houden van een persoonlijke school.
  • Acht keer per jaar hebben wij ouderraadoverleg, in het bijzijn van een directielid. Tevens participeren wij in de medezeggenschapsraad en vindt overleg plaats met de leerlingenraad.
  • We nodigen sprekers(intern/extern) uit om bepaalde onderwerpen nader toe te lichten, zoals pedagogisch plan en veiligheid.
  • De OR is actief binnen een aantal commissies, zoals gezonde school en boekfonds.

Voor meer informatie:

Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de ouderraad, met name uit de kerkdorpen. Heeft u vragen, interesse om een vergadering bij te wonen, mee te helpen bij het boekenfonds of lid te worden van de ouderraad, stuur een mail naar: mevr. José Versleijen en/of de heer Gé Schriever ouderraad@dendron.nl 

Leden ouderraad 2018/2019 

Truce de Groen
Gé Schriever
Jose Versleijen
Roseline Habraken
Madeleine Goedhart
Michaele de Vreede
Astrid Reijnen
Sylvia Peeters
Miranda van de Goor
Rob Kuiten
Leon Majoor
Erik Hermans