Het Dendron College biedt leerlingen van havo-4, havo-5, vwo-4 en vwo-5 de mogelijkheid om deel te nemen aan Cambridge English.

De prestigieuze Universiteit van Cambridge heeft voor iedereen waarvan Engels niet de moedertaal is een English Language Assessment opgezet, dat wereldwijd erkend wordt. Ruim 20.000 werkgevers, universiteiten en ambassades accepteren de Cambridge-certificaten als bewijs van behaalde vaardigheden in de Engelse taal. Je vergroot daarmee de toekomstmogelijkheden op studeren of werken in het buitenland, bijvoorbeeld in Engeland, Canada, de Verenigde Staten en Australië.

Neem contact op met de docent Cambridge English, dhr. F. Hendriks.

Toelatingseisen

In vwo-1, vwo-2 en vwo-3 volgen de leerlingen lessen Preliminary Cambridge English. Die lessen zijn erop gericht om het mogelijk te maken vanaf vwo-4 Cambridge Engels te volgen. In maart kiezen de leerlingen van havo-3 of vwo-3 of zij daadwerkelijk in klas 4 willen beginnen aan Cambridge English, of liever alleen de reguliere lessen Engels willen volgen. Leerlingen die geen Preliminary CE hebben gevolgd, mogen ook deelnemen aan CE in vwo-4 of havo-4, mits zij een zogenaamde Placement Test met goed gevolg hebben afgelegd en een positief oordeel van de docent Engels hebben gekregen. Deze Placement Test vindt medio juni plaats.

Omdat de lessen een intensieve voorbereiding op de examens voor het First Certificate in English (havo-4/vwo-4, niveau B2) en Advanced Certificate in English (havo-5/vwo-5, niveau C1) van de Universiteit van Cambridge zijn, wordt deze cursus pas geadviseerd bij een gemiddelde van een 7,5 of hoger op het tweede rapport voor Engels.

Lessen vanaf leerjaar 4

De leerlingen met Cambridge English volgen twee uur in de week meer les in klas 4 en 5 (zowel havo als vwo). Vanaf vwo-6 volgen alle leerlingen ter voorbereiding op de schoolexamens en het centraal schriftelijk examen regulier Engels; het blijft in vwo-6 echter mogelijk om CE te volgen voor leerlingen die ook het Proficiency Certificate (niveau C2) willen halen. Dit gebeurt dan in de vorm van zelfstudie onder begeleiding van de docent CE.  De drie certificaten die onze leerlingen kunnen behalen, worden wereldwijd erkend.

Kosten

Aan het volgen van Cambridge English zijn extra kosten verbonden, ongeveer € 230,- per examen/certificaat. Het Dendron College is alleen Preparation Centre, wij nemen de examens niet zelf af. Examens worden afgenomen bij de British Council in Eindhoven en worden beoordeeld door het Language Assessment Centre van de Cambridge University.