Ontdekatelier

In de havo/vwo brugklas krijg je een paar keer per schooljaar projecten in het ontdekatelier. Hier leer je op een andere manier. We vinden het namelijk belangrijk dat je op school meer leert dan alleen kennis bij de afzonderlijke vakken. Denk aan vaardigheden die je nu op school nodig hebt, maar ook in de toekomst.

In het ontdekatelier werk je aan projecten waarbij verschillende vakken binnen één thema opdrachten bedenken. Een thema kan bijvoorbeeld zijn ‘ontdekkingen’ en vanuit verschillende invalshoeken werk je hier dan aan. Zo ga je op zoek naar belangrijke ontdekkers uit de geschiedenis en kijk je naar wat hun bijdragen zijn aan bijvoorbeeld de wetenschap. Een aantal van die ontdekkingen probeer je vervolgens in het Engels op ‘Marktplaats’ aan de man te brengen. Daarnaast ga je zelf op onderzoek uit in de wereld van schimmels en bacteriën en ontdek je hoe schoon je school eigenlijk is!

Leren samenwerken vinden we belangrijk, en daar besteden we dan ook veel aandacht aan. Je werkt veel in groepjes, waarbij je leert hoe je samen afspraken maakt over de werkverdeling en de planning. Maar we leren je ook ook hoe je met elkaar het gesprek voert als het even niet loopt zoals jullie het hadden gepland. Ook reflecteren we na afloop op ieders bijdrage aan het proces, geven we elkaar complimenten en formuleren we ook aandachtspunten voor het volgende project waar je mee gaat starten. Op die manier leer je ieder project weer iets bij!

We zorgen ervoor dat binnen elk project een gevarieerd aanbod van opdrachten is, zodat er altijd iets bij zit wat ook jouw persoonlijke interesse heeft. Bovendien vinden we het belangrijk dat je alles wat je heb onderzocht ook aan elkaar en je ouders presenteert. Dat kan zijn door het geven van een presentatie, het maken van een poster of maquette of het ontwikkelen van een app of website. Zo leer je niet alleen van elkaar, maar ook met elkaar!

2