Wetenschap & Technologie

In leerjaar 1 en 2 van vmbo theoretisch, havo en vwo krijg je het vak Wetenschap & Technologie. We doen hier een sterk beroep op 21e eeuwse vaardigheden. Zoals samenwerken en communiceren, probleemoplossend vermogen en zelfstandig en kritisch denken. Ook computervaardigheden zijn belangrijk.

Het is van belang dat leerlingen kennis maken met wetenschap en technologie om de kans te vergroten dat zij hun talenten ontdekken en mogelijk voor een technische richting kiezen. Wetenschap & technologie speelt een belangrijke rol bij een studie- of beroepskeuze.

In de brugklas houden de leerlingen zich hoofdzakelijk bezig met Innovation (o.a. houtbewerking en elektriciteit in combinatie met creativiteit), Design (onder andere leren ontwerpen met behulp van het digitale programma SketchUp) en Technology (leren van de beginselen van elektronica). Dit gaat samen met een stuk theorie waarbij de leerlingen veel eigen verantwoordelijk dragen.

In het tweede leerjaar kiezen leerlingen iedere periode uit een aantal quests (zoektochten) waarin een onderzoeksvraag centraal staat. Aan de hand van deelvragen en een praktisch gedeelte proberen de leerlingen een antwoord te vinden op deze deelvraag. Een quest wordt afgerond middels een verslag waarin de leerlingen werken volgens richtlijnen die straks voor het profielwerkstuk ook nodig zijn. Ook wordt er samenwerking gezocht met bedrijven.

Meer weten hierover?
Neem contact op met Leon van Rengs (sectiehoofd).

Het vak houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van de leerlingen springlevend.
16