Het Dendron college biedt plusuren aan cognitief getalenteerde leerlingen in de brugklas.

In een peergroup wordt gewerkt aan de ontwikkeling van executieve vaardigheden. Middels praktische opdrachten krijgen de leerlingen inzicht in hun persoonlijke vaardigheden. Eigenaarschap en coaching staan hierbij centraal.

Samen met de leerling wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de lesstof in reguliere lessen te compacten, waarbij er minder opdrachten gemaakt hoeven worden om tot hetzelfde kennisniveau te komen. Zo ontstaat er tijd om te verdiepen en te verrijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Bouten-van den Hombergh: s.bouten@stichtinglvo.nl.