Schoolkosten

Op het Dendron worden gedurende het schooljaar activiteiten georganiseerd, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door de overheid worden vergoed. Ook stelt de school een aantal voorzieningen ter beschikking aan de leerlingen. Voor de dekking van deze kosten heeft de school een bedrag vastgesteld. Meer informatie over schoolkosten is te vinden in de schoolgids.

Schoolkosten

Algemene schoolkosten. die voor elke leerling gelijk zijn, zoals kosten van het kluisje (€ 13,00) en kosten voor proefwerkpapier, mediatheek, printbudget voor leerlingen, kerst, carnaval enzovoort (een bedrag van € 10,00). Dit maakt een totaal van € 23,00 algemene schoolkosten die voor ieder kind gelijk zijn.

Activiteiten per leerjaar/leerstroom, betreft uitsluitend (kosten voor) activiteiten die voor elke leerling van dat leerjaar binnen dezelfde leerstroom gelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Introductiedagen, de CJP pas, een sportdag, afsluiting schooljaar activiteit, enzovoort.

Dagtripjes en activiteiten per vak, betreft de (kosten voor) activiteiten die vanuit een vak georganiseerd worden.

Hier vindt u een handleiding van WIS Collect.

Overzicht kosten per leerjaar/leerstroom (download als PDF)

Begeleidende brief schoolkosten

Overzicht schoolkosten 2019/2020

Aangepaste leermiddelen

Ouders van leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen aangepaste leermiddelen bestellen bij uitgeverij Dedicon (uitgever van educatieve materialen in aangepaste leesvormen) en de rekening declareren bij school. De website van OCW geeft nadere informatie.

Buitenlesactiviteiten

Er wordt getracht voor elk leerjaar meerdere excursies te organiseren. De ouders ontvangen een rekening voor de excursies die hun kind maakt. De school verplicht zich om zeer behoedzaam om te gaan met de uitgaven van excursies en eisen te stellen aan de onderwijskundige kwaliteit van de excursies. De kosten voor excursies worden aan het begin van het schooljaar berekend en per leerling vastgesteld op een bedrag dat altijd een veelvoud is van € 5,00. Dit is een toeslag die nodig is om een buffer te vormen tussen kosten en inkomsten. Uit deze buffer worden extra uitgaven voor excursies betaald vanwege de gestegen prijzen. Er wordt elk schooljaar een financieel verslag gemaakt, dat aan de ouderraad gepresenteerd wordt. Alle excursies komen in de loop van het schooljaar op de jaarplanning te staan.

Stichting Leergeld

Je wilt als ouder niets liever dan dat je kind ‘mee kan doen’. Met een excursie, met sport, met school. Maar soms vraagt dat nogal wat van je portemonnee. En dan kan een bijdrage heel wenselijk zijn. Hiervoor kunt u terecht bij Stichting Leergeld.

Meer informatie is te vinden in deze folder.