vmbo

Het Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs (vmbo) bereidt leerlingen voor op een vervolgstudie in het mbo. Binnen het vmbo kennen we drie niveaus: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg.

De basisberoepsgerichte leerweg (BB) leidt op voor mbo, niveau 2. De kaderberoepsgerichte leerweg (KB) leidt op voor mbo, niveau 3 of 4. De theoretische leerweg (TL) leidt op voor mbo, niveau 3 of 4. Een aantal leerlingen kiest voor een vervolg op het havo, om later door te kunnen stromen naar het hbo.

Basisberoepsgerichte leerweg

De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg krijgen les in het Vakcollege. Zij verdiepen zich 8 uur per week in de basisvaardigheden van ‘Mens & Dienstverlening’ (M&D , 4 uur) en ‘Techniek & Vakmanschap’ (T&V, 4 uur). Na leerjaar 1 zullen ze een keuze maken uit M&D of T&V. De leerlingen in leerjaar 2 krijgen 12 uur M&D of T&V aangeboden. Voor deze leerlingen maken we kleinere klassen en deze leerlingen hebben een kleiner docententeam. Leerlingen die kiezen voor T&V oriënteren zich in periode 1 van leerjaar 2 op PIE (Produceren, Installeren en Energie) of BWI (Bouwen, Wonen en Interieur). Vanaf periode 2 vervolgen ze hun vmbo-carrière binnen de afdeling PIE of BWI. Beide zijn een goede vooropleiding voor de technieksector.

In leerjaar 3 krijgen leerlingen 16 uur T&V en 15 M&D. In leerjaar 4 is het 13 uur voor zowel T&V als M&D.

Kaderberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerlingen krijgen ook les in het Vakcollege, maar zij volgen minder praktijk in de week: 2 uur M&D  en 2 uur T&V. Ook zij maken eind van leerjaar 1 een keuze voor M&D of T&V. Binnen T&V moet er ook gekozen worden tussen PIE of BWI. In leerjaar 3 krijgen leerlingen 16 uur T&V en 15 M&D. In leerjaar 4 is het 13 uur voor zowel T&V als M&D.

Binnen het vmbo kan het voorkomen dat klassen samengevoegd worden. Dit kan gebeuren bij specifieke lessen of er worden combiklassen geformeerd. Middels differentiatie zorgen wij er voor dat uw kind de goede stof aangereikt krijgt die bij het niveau past.

Theoretische Leerweg  

Na een algemene opleiding van twee jaar, waarin de leerlingen in een groot aantal algemene vakken les krijgen, kiezen de leerlingen het derde leerjaar voor een kleiner aantal vakken en in het vierde leerjaar een eindexamenpakket van zeven vakken. Hij of zij kiest eind klas 3 voor een definitieve sector namelijk: Economie, Zorg en Welzijn, Techniek of Landbouw. De theoretische leerweg leidt leerlingen op voor een vervolgstudie in het middelbaar beroepsonderwijs. Instroom kan plaatsvinden op niveau 4. Leerlingen kunnen er bij goede resultaten ook voor kiezen om door te stromen naar de havo.

Voorbereiding op de vervolgopleiding

Aan het einde van het tweede schooljaar gaan de leerlingen een eerste stap zetten in de keuze van het vakkenpakket. Voor een goede keuze is het belangrijk dat de leerlingen weten welke kwaliteiten ze hebben. Met behulp van de LOB-lessen en specifiek SBC in leerjaar 4 bereiden de leerlingen zich goed voor op een mbo-opleiding of een eventuele overstap naar Havo. Samen met de mentor, de decaan, ouders maken ze een keuze voor een vervolgopleiding.

Techniek

Techniek is leuk en spannend. Je onderzoekt, je ontdekt, je leert al doende een prachtig beroep voor de toekomst. Op het Dendron wordt gewerkt met dezelfde moderne apparatuur en materialen die ook in echte bedrijven gebruikt worden. Naast de theoretische lessen zijn er allerlei leuke techniekprojecten waar jij je technische talenten kunt testen in de praktijk. Je kunt kiezen uit twee technische richtingen: bouwen/wonen/interieur (BWI) of metaal/electrotechniek (PIE).

Techniek is niet alleen leuk om te leren, maar je hebt er later ook heel veel aan. Als je bijvoorbeeld wil doorstuderen, of later een leuke baan wil vinden. Techniek is een slimme keuze, want je kunt er later heel veel kanten mee op!    

Zorg en Welzijn

Leren van én in de praktijk, dat doe jij bij Zorg en Welzijn. In kleine groepjes werk je op allerlei werkplekken. Zo werk je een paar weken bij: receptie/administratie, kindercentrum, ziekenhuis, kapsalon, schoonheidssalon, grootkeuken, restaurant, ouderen, sportcentrum, gezinnen met kinderen, activiteitencentrum, buurthuis en basisschool. Je gaat ook regelmatig op stage. We vinden het ook belangrijk om ook in de praktijk aan de slag te gaan. Lees hier meer.

Leesbevordering vmbo

Lezen is leuker dan je denkt en eigenlijk helemaal niet moeilijk. Op het Dendron College hebben we binnen het vmbo allerlei leesprojecten. Er is een mediatheek op school, maar ook een bibliotheek in de klas waar altijd een boek te vinden is dat jij mooi vindt. Goed kunnen lezen en ook echt begrijpen en voelen wat je leest, is niet alleen belangrijk voor school, maar ook voor de rest van je leven. En als je eenmaal de smaak te pakken hebt, dan gaat er een wereld voor je open.