Aanmelden nieuwe leerling 2021/2022

Zou je je nog graag willen aanmelden bij onze school, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Neem contact met ons op via info@dendron.nl of bel 077-3970880. Dan kijken we samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) of en hoe we je kunnen inschrijven.

Bij de inschrijving is het handig om de volgende documenten bij de hand te houden:

  • Je paspoort of identiteitskaart
  • Mobiele gegevens van je ouders/jezelf
  • Emailadressen van je ouders
  • Bij een aanmelding voor de brugklas: Het door de basisschool opgemaakte aanmeldingsformulier (uit het Digitale Overdracht Dossier, verzoek de gegevens van dit formulier te controleren en aan te vullen) of een door de basisschool verstrekt Onderwijskundig rapport (alleen voor scholen die niet met LDOS werken).

Heb je vragen over het aanmelden, neem dan contact op met Krista Heijnen (teamleider onderbouw).


Wat gebeurt er na de aanmelding voor schooljaar 2021/2022 (dit geldt niet voor zij-instromers)?

Vóór de meivakantie ontvang je de officiële toelatingsbrief en een verzoek om aanvullende informatie op te sturen.
Vervolgens maken alle nieuwe brugklasleerlingen op 23 juni kennis met hun mentor en medeleerlingen. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per brief. In deze brief staat ook vermeld in welke klas je bent ingedeeld. 

We starten het schooljaar met een kennismakingsweek. Tijdens deze week leer je de klas en je mentor beter kennen. Ook word je heel goed voorbereid op wat er nog allemaal komen gaat als je de lessen gaat volgen.