School en gezin werken samen om het beste uit elke leerling te halen.

Bij ons zijn ouders/verzorgers meer dan welkom. Op ouderavonden voor het 10-minutengesprek, maar ook voor een meeloopdag met hun brugklaskind, voor het verzorgen van een gastles over hun beroep of deelname aan excursies. Met elkaar dragen we zorg voor het onderwijs van onze leerlingen.

Communicatie
Regelmatig ontvangen de ouders een rapport over de studieresultaten en de studiehouding van hun kind. Daarnaast wordt er ook nog in bepaalde afdelingen advies gegeven over de voortzetting van de studie. Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter inzien via Somtoday. Voor informatie over de studieresultaten kunnen de ouders terecht bij de mentor, die de speciale zorg voor de studie van de leerling en voor de goede sfeer in de klas heeft. We betrekken ouders graag bij de school en u ontvangt regelmatig informatie over de zaken die spelen binnen Dendron.