Schoolgids

In de schoolgids is meer informatie te vinden over het Dendron College en ons onderwijs. Hierin is onder andere informatie te vinden over kwaliteitszorg, resultaten, verzuim, veiligheid, inspraak, meldplicht en andere juridische zaken. Ook leest u hier meer over de ouderbijdrage, rechten en plichten en verzekeringen.