14-5-2024 dinsdag 14 mei 2024

Ben je een ouder met kinderen die opgroeien in een zorgsituatie? Of ben je een professional die in het werk jonge mantelzorgers tegenkomt? Meld je dan vóór 23 mei gratis aan voor de online bijeenkomst "Jong en opgroeien met zorgen thuis" op donderdag 30 mei.

Binnen een gezin waar zorgen zijn om een naaste, gaat vaak de aandacht naar deze persoon. Dit kan effect hebben op kinderen binnen het gezin die zelf geen extra zorg nodig hebben. Kind of jongere zijn binnen een gezin waar iemand zorg nodig heeft, kan op korte en lange termijn gevolgen hebben. Het gaat om kinderen in de leeftijd 0 t/m 24 jaar. Wat heeft het kind die niet de zorgvrager is nodig, ook als het hier niet om vraagt? Welk verschil kun jij als ouder of professional maken voor dit kind?

Tijdens dit webinar staan we stil bij:

- de soorten zorg die een kind met een zorgvragende naaste kan hebben
- wat gevolgen kunnen zijn voor het kind van het opgroeien binnen een zorgsituatie
- wat je als ouder of professional kunt betekenen voor het kind

Dit webinar bieden we op 2 verschillende tijdstippen aan, de inhoud van de webinars is hetzelfde.

Datum: donderdag 30 mei
Tijd: 16.00 uur tot 17.00 uur óf 19.00 uur tot 20.00 uur

Aanmelden vóór 23 mei via: Jong en opgroeien met zorgen thuis - Synthese

Na aanmelding krijg je voorafgaande aan de bijeenkomst een link om online via Microsoft Teams te kunnen deelnemen.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Steunpunten Mantelzorg in Noord- en Midden-Limburg.

Verder lezen