18-4-2024 donderdag 18 april 2024

“Thuis of in de kluis”. Dat is vanaf maandag 13 mei het nieuwe telefoonbeleid op het Dendron College. Hiermee wordt er recht gedaan aan kwalitatief goed onderwijs, verbinding en de persoonlijke groei van leerlingen.

Verminderde concentratie door de telefoon
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat niet-educatief gebruik van de mobiele telefoon de concentratie vermindert en ervoor zorgt dat leerlingen minder betrokken zijn bij de les. De sociale media spelen hier een grote rol in. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs een afspraak gemaakt met scholen en vertegenwoordigers van ouders en leerlingen. In dat kader zetten leerlingen op het Dendron College al vanaf januari de telefoon tijdens de les uit en doen deze in de daarvoor bestemde telefoontas.

De telefoon blijft na de meivakantie: “Thuis of in de kluis”
Ter evaluatie van het ‘telefoonzak-beleid’ is er onlangs een enquête afgenomen onder het personeel. Naar aanleiding van de resultaten heeft de personeelsgeleding van de MR afgelopen week in overleg met de leerlingenraad en de oudergeleding van de MR goedkeuring gegeven op een nieuw aangescherpt beleid: “Thuis of in de kluis”. Deze regel gaat direct na de meivakantie in. We hopen dat leerlingen hierdoor meer rust ervaren op school en zich beter kunnen concentreren op de lessen, op hun huiswerk en dat er meer waardevolle sociale contacten ontstaan met medeleerlingen en het personeel.

De laptop voor schoolse zaken
We zijn ons ervan bewust dat dit besluit een impact heeft. Onze leerlingen kennen immers geen wereld zonder mobiele telefoons. Ze zijn ermee opgegroeid. De telefoon biedt niet alleen toegang tot informatie, maar verbindt mensen ook. Ook op school wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de mobiele telefoon, bijvoorbeeld voor het bekijken van praktische informatie zoals roosters in Somtoday of in de les met het gebruik van Kahoot of LessonUp. Dit kan nog steeds, want bijna alle leerlingen hebben de beschikking over een eigen laptop. Deze wordt echter alleen in de klas of in de mediatheek gebruikt en dan alleen voor schoolgerelateerde programma’s, dus niet voor Whatsapp, of andere sociale media.

Meer verbinding en oog voor elkaar
Waar leerlingen nu vaak met het gezicht op de telefoon gericht in de aula zitten en door de gangen lopen, kijken we uit naar meer interactie, verbinding en leuke gesprekken. Kortom; meer aandacht voor de omgeving. Het is niet voor niets dat we deze week al een themaweek organiseren: “Oog voor elkaar en je omgeving”. We hechten hier als school veel waarde aan en we dragen dit ook uit middels onze slogan: “Samen leren, samen leven”. En dat kan op school prima zonder mobieltje.

Leesclub (2)

Graag geven we meer duidelijkheid middels deze Q&A:

Vragen over roosterwijzigingen.

Q:
Hoe worden de leerlingen op de hoogte gebracht van roosterwijzigingen?

A: Ze kunnen dit op hun laptop zien en op de prikborden. Vanaf de zomervakantie worden roosterwijzigingen getoond op diverse (nieuwe) beeldschermen in school. 

Vragen over de software waarmee docenten kunnen zien of er tijdens de les aan studie-gerelateerde zaken wordt gewerkt op de laptops.

Q: Welke software gaat hiervoor gebruikt worden?
A: Dit wordt waarschijnlijk de Impero classroom beheer software voor het onderwijs. Na de meivakantie is dit nog niet aan de orde, want we zijn hiermee nog aan het testen. Zodra de testfase naar tevredenheid is afgerond, zullen we hier uiteraard transparant over communiceren. 

Q: Is dit AVG-technisch wel verantwoord?
A: De software is een half jaar geleden goed gekeurd door het LVO kernteam Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P) op voorwaarde dat leerlingen alleen kunnen worden gemonitord op school.

Q: Tijdens de les is het goed dat docenten zien waar leerlingen mee bezig zijn, maar hoe ver gaat die software?
A: De docenten kunnen alléén zien waar leerlingen mee bezig zijn op het moment dat ze zijn verbonden met het Wifi netwerk op school. Meekijken buiten de lessen op school is dus niet mogelijk.

Q: Vanaf wanneer gaat deze software gebruikt worden?
A: We willen hiermee starten vanaf schooljaar 2024-2025. Tegen die tijd volgt meer informatie.

Vragen over telefoongebruik medewerkers.
Q: Mogen medewerkers wel de telefoon blijven gebruiken?
A: Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat we een voorbeeldfunctie hebben. Voor werk-gerelateerde zaken hebben medewerkers echter de telefoon nodig, zoals bij het veilig inloggen in de systemen.

Vragen over diefstal uit kluisjes.
Q: Wat als er een telefoon uit het kluisje gestolen wordt?
A: De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit (zie: schoolgids).

Verder lezen