18-1-2024 donderdag 18 januari 2024

Havisten in de gemeente Horst aan de Maas hebben voor het afgelopen centraal schriftelijk eindexamen gemiddeld een 6,6 gehaald. Daarmee scoren ze boven het landelijk gemiddelde van 6,3, blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs die deze site heeft geanalyseerd.

De vmbo'ers in deze gemeente waren goed voor een 6,6 gemiddeld (landelijk gemiddelde: 6,4). De vwo'ers in Horst aan de Maas waren samen goed voor een 6,8 als eindcijfer, eveneens bovengemiddeld goed (landelijk gemiddelde: 6,5).

De cijfers gaan over 281 vmbo-leerlingen, 117 havisten en 45 vwo'ers die afgelopen voorjaar eindexamen hebben gedaan op een school in Horst aan de Maas, ongeacht of ze geslaagd of gezakt zijn. Als er op één school minder dan vijf leerlingen hetzelfde vakkenpakket hadden, zijn de cijfers van die leerlingen niet meegeteld om uitschieters te voorkomen. De genoemde cijfers zijn een gewogen gemiddelde en gaan over het centraal schriftelijk eindexamen; die toets is voor alle leerlingen gelijk.

Het eindexamen van 2023 was het eerste 'normale' examen na drie coronajaren. Dat betekent dat er ook geen versoepelingen meer waren: geen extra herkansingen meer, geen vakken meer wegstrepen om alsnog te kunnen slagen. Dat leverde over de hele linie lagere slagingspercentages op — één op de tien leerlingen kreeg geen diploma, bijna twee keer zo veel als in eerdere jaren — maar ook hogere cijfers op het centraal schriftelijk: een 6,4 gemiddeld in plaats van een 6,3, meldde DUO dit najaar al.

Bron: lees het hele artikel op AD.nl (17-01-2024)

27