Informatie voor ouders en leerlingen week 37

15 september 2021

Beste ouders en leerlingen,

We zijn van start! Na mooie activiteiten in de vorige week met prachtig weer, hebben we nu de lessen weer opgepakt.

Er valt uiteraard weer van alles te regelen. In deze mail wil ik jullie daarom graag bijpraten over:

  • De Corona-maatregelen n.a.v. de persconferentie van 14/9
  • Klassikale ouderavonden (op school) en online startgesprekken
  • Online les voor zieke leerlingen
  • Agenda en huiswerk plannen
  • Excursies en reizen

Corona-maatregelen

Gisteravond hebben we gehoord, dat er vanaf 25 september versoepelingen ingaan voor wat betreft de corona-maatregelen:

  • Leerlingen en medewerkers hoeven geen mondkapje meer te dragen in school.
  • De afstand tussen leerlingen en medewerkers hoeft niet meer 1,5 meter te zijn.

Ik wil jullie erop wijzen dat we deze en de volgende week dus nog mondkapjes dragen en afstand houden.

De volgende maatregelen blijven ook na 25 september van kracht:

  • Zelftesten en quarantaine: zie mijn mail van 8 september.
  • Handen wassen.
  • Ventileren (we laten op school dus ramen en deuren open staan, ook als het kouder wordt).

Klassikale ouderavonden (op school) / online startgesprekken

Ouders van brugklasleerlingen hebben op dinsdag 14 september een klassikale ouderavond gehad.

Voor de overige klassen geldt dat de informatie zoals die op een klassikale ouderavond zou zijn verstrekt, vanaf volgende week in de vorm van een powerpoint op de website komt. Deze ouders zullen door de mentor worden uitgenodigd voor een (online) startgesprek. In dit gesprek komt aan de orde hoe het nu met de leerling is, en waar hij of zij aan wil gaan werken in dit schooljaar.

Online les voor zieke leerlingen

Het is voor docenten een grote belasting om twee doelgroepen te bedienen: de leerlingen in de klas en leerlingen thuis. Als leerlingen langdurig ziek zijn of thuis (moeten) blijven en desondanks toch in staat lessen te volgen, zal de mentor in overleg gaan met leerling, ouders en vakdocenten om te kijken welke lessen online gevolgd kunnen worden.

Agenda en huiswerk plannen

Huiswerk is een belangrijke onderlegger voor goede studieresultaten, en daarbij is het ook van belang dat leerlingen dat werk zelf leren plannen. We hebben gemerkt dat het in dat licht van belang is, dat leerlingen dat huiswerk ook zelf opschrijven in een agenda en bijhouden. Leerlingen van de klassen 1 t/m 3  hebben een planagenda van school. Van de andere leerlingen wordt gevraagd dat ze zelf een (papieren) agenda meebrengen.

Excursies en reizen

In het licht van de ontwikkelingen van het corona-virus gaan we voorlopig niet met leerlingen op stap in een bus. We wachten de ontwikkelingen af voordat we verdere plannen gaan maken.

Ik hoop dat jullie met deze informatie weer vooruit kunnen. Voor vragen kun je terecht bij de mentor.

Een mooie dag gewenst!

Met vriendelijke groet,


Zwanetta  Por
Rector

< Terug naar nieuwsoverzicht