Zelftesten voor leerlingen

2 juni 2021

Vorige week hebben we jullie geïnformeerd over het feit dat de school vanaf 31 mei weer open is voor alle leerlingen.

Verder hebben we aangekondigd dat alle leerlingen zelftesten mee naar huis krijgen, deze zijn ondertussen verstrekt door de mentoren.
Leerlingen kunnen wekelijks, voor zichzelf zelftestenophalen bij de receptie. Hiervan wordt een registratie bij gehouden.

Via de mentoren merken we dat er nog vragen leven hierover.

Preventief testen?

De zelftesten die leerlingen (en medewerkers) mee naar huis krijgen, zijn bedoeld om ingezet te worden, als er nog geen klachten zijn. Het zou fijn zijn als leerlingen dat twee keer per week doen, bijvoorbeeld op maandag en vrijdag ’s morgens voor schooltijd (zie de folder in de bijlage of deze instructievideo: https://youtu.be/qUtxex0xLDg). Als de uitslag negatief is, kan de leerling naar school komen en als de uitslag positief is, moet er een afspraak gemaakt worden met de GGD voor een PCR test. Zo kan een besmetting eerder worden opgespoord en een uitbraak worden voorkomen. Wel blijft het gebruiken van de zelftest vrijwillig.

Risicogericht testen?

Het kan daarnaast zijn dat er een besmetting wordt geconstateerd en dat de GGD ons adviseert om een groep leerlingen en/of medewerkers te vragen om de zelftest op school af te nemen.

Daarover heb ik u in een eerdere mail geïnformeerd. Tot op heden is dit niet nodig geweest. En ook dit is vrijwillig.

Klachten?

Als er wel klachten zijn, blijft het zo dat er contact opgenomen moet worden met de GGD, en de richtlijnen van de GGD gevolgd moeten worden.

Bestaande maatregelen

De overige bestaande maatregelen, waardoor we onderlinge besmetting willen voorkomen, blijven van kracht:

  • Draag een mondkapje bij verplaatsingen
  • Was je handen
  • Houd afstand (van jongere tot volwassene en tussen volwassenen onderling)
  • Zorg voor frisse lucht (we laten ramen en deuren open).

Het is jammer dat al deze maatregelen nog steeds nodig zijn. Aan de andere kant is het fijn, dat we door al deze en andere maatregelen stapje voor stapje weer terug kunnen keren naar ons normale leven. Zodat ook het onderwijs weer normaal plaats kan vinden!

 

< Terug naar nieuwsoverzicht