Informatie over zelftesten

16 april 2021

Zoals jullie in de algemene berichtgeving hebben kunnen lezen, heeft de overheid aan de school zelftesten beschikbaar gesteld. Deze kunnen worden ingezet bij risicogericht testen van leerlingen. Lees hier de volledige tekst van de brief die 16 april 2021 naar de ouder(s)/verzorger(s) is verstuurd.