Informatie voor ouder en leerlingen week 40

8 oktober 2021

Beste leerling,
Beste ouder(s), verzorger(s),

Ongeveer een maand na de vorige informatieve mail van mijn kant, is er weer veel te vermelden.
Het gewone ritme van de lessen loopt weer. Daar zijn we heel blij mee!

In deze mail informatie over:

  • Vacatures bij het Dendron College
  • Huiswerk in Somtoday
  • Lesuitval
  • Volgende ontwikkeldag 19/10
  • Inhaal- en ondersteuningsprogramma

Vacatures
We waren en zijn blij dat we met een bijna volledige bezetting het schooljaar hebben kunnen beginnen. Een aantal vervangers moest nog gezocht worden, waarbij wij helaas ook te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt! Gelukkig is nu het merendeel vanalle vacatures opgelost, en kunnen binnenkort de lessen volgens planning worden gegeven. Voor klassen die veel uitval hebben gehad (bijvoorbeeld voor Nederlands en wiskunde) wordt naar een oplossing gezocht om de stof goed bij te werken.

Lesuitval
De afgelopen weken is er helaas meer lesuitval geweest dan gewenst. Het heeft te maken met extra activiteiten voor leerlingen die georganiseerd zijn, met extra scholing voor het personeel en ook met de verkoudheidsgolf die rondwaart. We hebben meer zieke collega’s of collega’s die getest moeten worden dan dat we in deze periode hadden verwacht.

Huiswerk
In mijn vorige schrijven heb ik vermeld dat we het belangrijk vinden dat leerlingen hun huiswerk zelf noteren.

We hebben hier de volgende aanvullende afspraken over gemaakt:

  • Docenten van de klassen 1 t/m 4 van het vmbo en de klassen 1 en 2 van het havo/vwo noteren het huiswerk volledig in Somtoday.
  • Docenten van klas 3 havo/vwo noteren in het begin van het jaar het huiswerk volledig in Somtoday, en bouwen dat af in de loop van het jaar. Wel zullen ze toetsen en overhoringen in Somtoday blijven zetten.
  • Docenten van de bovenbouw havo/vwo noteren als regel geen huiswerk in Somtoday. Van hen verwachten we dat ze zelf hun studie kunnen plannen.

Ouders en huiswerkbegeleiders van leerlingen in de onderbouw kunnen zo beter hun rol pakken in het begeleiden van het plannen en maken van huiswerk.

Volgende ontwikkeldag 19/10
Binnenkort is er weer een ontwikkeldag, waarop we verder werken aan ons onderwijs. Niet alle leerlingen kunnen thuis blijven op die dag. De brugklassers komen naar school voor het maken van toetsen Nederlands, Engels en wiskunde. Dit zijn geen toetsen waarvoor geleerd hoeft te worden. Een brief met informatie hierover is al verstuurd. Leerlingen van de tweede klas krijgen een kick off van Studeerlokaal over ‘leren leren’ en ‘leren plannen’. Ook hierover is een brief gestuurd.

Inhaal- en ondersteuningsprogramma
De afgelopen week hebben jullie allemaal een email gekregen over het inhaal- en ondersteuningsprogramma. Dit is een van de vele acties die we inzetten in het kader van de NPO gelden vanwege corona.

Ik wens jullie een mooi weekend toe!

Met vriendelijke groet,

Zwanetta  Por
Rector

< Terug naar nieuwsoverzicht