Flexibele uren

Leerlingen moeten 50 klokuren per schooljaar flexibel invullen. Deze uren worden met een activiteit naar keuze ingevuld. 

Leerlingen kunnen kiezen uit een aantal activiteiten (zie voorbeelden hieronder), maar ze kunnen in overleg met de mentor ook zelf invulling geven aan deze uren. De uren mogen bij verschillende organisaties ingevuld worden. We willen hiermee een bijdrage leveren aan het maatschappelijke bewustzijn van de leerlingen.

Leerlingen registreren de bestede uren zelf en leggen aan hun mentor verantwoording af. Hiervoor leveren ze het ingevulde formulier in bij de mentor. 

Download hier het formulier Flexibele uren

Elk jaar moeten leerlingen hun activiteiten laten aftekenen en dit opnemen in hun dossier. Aan het einde van de schoolcarrière kan de leerling (een selectie van) deze activiteiten laten opnemen in het Plusdocument, dat uitgereikt wordt bij het diploma.

Ben je een bedrijf of organisatie en wil je een activiteit aanmelden? Maak dan gebruik van dit online formulier.

Leerlingen kiezen uit de volgende activiteiten:

Activiteiten bij lokale verenigingen: 

Download hier een overzicht (laatste wijziging 12 maart 2020)

Lijkt het je leuk om (taal)buddy te worden voor bijvoorbeeld leerlingen van Taalrijk? Dan zoeken wij jou! Lees hier meer. 

Activiteiten bij het Dendron College

Hulples geven aan andere leerlingen  

1 uur per les

Hulples ontvangen van andere leerlingen  

1 uur per les

Ondersteuning geven aan andere leerlingen (vertrouwensleerling) 

1 uur per gesprek

Lid zijn van de leerlingenraad   

20 uur

Deelnemen aan de sportklas / kunstklas / muziekklas   

50 uur

Deelnemen aan de debatclub / Europees jeugdparlement   

20 uur

Deelnemen aan internationalisering / Romereis / skireis         

20 uur

Deelnemen aan voorlichtingsactiviteiten, zoals Open Huis of de Meeloopdag     

10 uur

Deelnemen aan een buddy-project met Taalrijk

15 uur

Extra studietijd bij extern bureau of huiswerkklas

max 10 uur

Volgen van een extra vak (als je het een jaar volgt)

50 uur

Lid zijn van de Dendron TV omroepploeg 

20 uur

Lid zijn van de gala-groep / jaarboekgroep   

10 / 20 uur

Lid zijn van de SOTOS-groep / Helpende Handen       

10 uur 

Deelnemen aan het kampioenschap lassen        

20 uur

Deelnemen aan een excellentieprogramma op de universiteit   

50 uur

Deelnemen aan vwo+            

50 uur

Deelnemen aan Cambridge Engels (first / advanced certificate) 

50 uur

Deelnemen aan IBC       

50 uur

Werken aan een individueel meesterstuk voor BWI        

50 uur

Deelnemen aan de Virtual Reality groep       

20 uur

Assisteren bij practica    

20 uur

Deelname leesclub           

15 uur

Mogelijke eigen invulling:

  • Meehelpen op de basisschool, op verzoek van de basisschool
  • Mantelzorg voor ouders / grootouders
  • LOB-activiteiten buiten schooltijd
  • Andere eigen invulling (na overleg)