Coronamaatregelen

Hieronder zijn de meest recente ontwikkelingen te vinden rondom corona.

Onderstaande informatie volgt naar aanleiding van de persconferentie van maandag 3 januari 2022:

De school is open en de lessen gaan zoveel mogelijk volgens het rooster fysiek door. Er kan echter een moment komen dat we genoodzaakt zijn over te stappen op online of hybride onderwijs vanwege te veel thuiszittende leerlingen en/of docenten. Indien we hiertoe besluiten, zullen we jullie hier uiteraard over informeren.

Dragen van mondkapje verplicht

 • De mondkapjesplicht geldt voor iedereen: alle leerlingen, alle medewerkers, ouders en bezoekers als zij op school zijn.*
 • We dragen een mondkapje in publieke ruimtes, als we ons door de ruimte bewegen of kunnen gaan bewegen. Dat betekent dat we in de gangen, aula, mediatheek, toiletruimtes, kleedkamers, etc. een mondkapje dragen zolang we niet zitten.
 • Zodra we in het lokaal zitten kan het mondkapje af.
 • Tijdens praktijklessen en practica is het dragen van een mondkapje weer verplicht.
 • Leerlingen dragen geen mondkapje tijdens de sportlessen, omdat dit mogelijk de bewegingsvrijheid belemmert. We proberen wel zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand aan te houden.
 • Leerlingen die hun mondkapje zijn vergeten, kunnen een mondkapje kopen (€ 0,50) bij de receptie of deze thuis ophalen. De onderwijstijd die je hierdoor mist moet je daarna inhalen.

* Leerlingen die om medische redenen geen mondkapje mogen of kunnen dragen, bespreken dit met de teamleider. De teamleider kan al dan niet ontheffing geven.

Volwassenen houden 1,5 meter afstand

Voor leerlingen onderling geldt dit niet. Geef wel altijd iemand ruimte als hij/zij erom vraagt.

Basisregels voor hygiëne

 • was/desinfecteer vaak en grondig je handen;
 • hoest en nies in je elleboog;
 • ventileren;
 • blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD óók als je gevaccineerd bent.

Looproutes

We blijven in de gangen en op de trappen rechts lopen en blijven hier niet stilstaan, zodat er een goede doorgang is voor docenten en medewerkers.

Zelftesten

De overheid adviseert leerlingen en medewerkers twee keer per week preventief een zelftest doen. Leerlingen kunnen zelftesten ophalen bij de receptie. Preventief zelftesten blijft uiteraard vrijwillig. Bij een positieve zelftest dien je je tevens te laten testen bij de GGD.

Wanneer blijf ik thuis en/of moet ik in quarantaine?

We benadrukken nogmaals dat je bij klachten thuis moet blijven en een test bij de GGD laat doen, ook als je gevaccineerd bent. Is iemand uit je gezin (een huisgenoot) besmet? Dan moet je in quarantaine, ook als je gevaccineerd bent. Wanneer je thuis moet blijven kun je goed lezen in de beslisboom 12+.

Melding positief geteste leerling

Wij vragen ouders om via onze receptie (077-3970 880) een melding te maken in geval van een positieve uitslag van een GGD-test.

Niet-lesgerelateerde activiteiten verplaatsen of online

Alle lesgerelateerde activiteiten hebben prioriteit. Voor de niet-lesgerelateerde activiteiten zoals oudergesprekken, ouderavonden, informatiebijeenkomsten, etc. vinden we een andere datum of vorm (online), met uitzondering van de zorggesprekken die fysiek noodzakelijk zijn.

Klachten die kunnen passen bij COVID-19

 • verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • (licht) hoesten
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • kortademigheid/benauwdheid en verhoging óf koorts boven de 38 graden