Magister

Het Dendron College gebruikt Magister als softwaresysteem voor de leerlingenadministratie. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 maken we op het Dendron College de overstap van Magister naar Somtoday en naar Itslearning. 

Magister is vanaf 12 juli 2019 niet meer bereikbaar. Hieronder leest u waarom.Uitleg Magister voor ouders (versie 2018-2019)

De Android-app Labda kan worden gebruikt als de Magister 6-app niet werkt, download via deze link

Handleiding aanmelden ouderavonden april 2019 via Magister

Digitaal ziekmelden leerlingen

Overstap naar Somtoday

Met ingang van het nieuwe schooljaar maken we op het Dendron College de overstap van Magister naar Somtoday en naar Itslearning. 

Om alle gegevens te kunnen verhuizen, is Magister vanaf vrijdag 12 juli aanstaande niet meer beschikbaar is. We bereiden ons dan voor op de overstap. Vanaf 16 augustus kunnen ouders en leerlingen inloggen via Somtoday. Met Somtoday kunt u hetzelfde als met Magister. U kunt het lesrooster inzien, cijfers, aan- en afwezigheid, NAW-gegevens en het huiswerk.  Dit kan online via de website, maar ook via een app. Aan het begin van het schooljaar informeren wij de ouders en leerlingen hoe zij kunnen inloggen. Ook zal er op de website een handleiding te vinden zijn. 

De digitale leermiddelen zijn straks bereikbaar via de Electronische Leeromgeving (ELO) Itslearning. Hier kunnen ouders niet inloggen, maar leerlingen wel. Zij kunnen dit vanaf maandag 19 augustus.