Jaarplanning schooljaar 2020-2021

 

Jaarplanning Dendron College schooljaar 2020-2021

Januari 2021

6 januari

09.00-12.00 uur Masterclass

11 januari

Profielwerkstuk; Inleverdeadline PWS vóór 12.00 uur.  Doorspreken presentatie op 21 januari

11 januari

GEANNULEERD  Excursie VT4GS en V4MASK Den Haag

11 januari

PSO VW5 NAT

11 januari

14.15-16.00 uur MRP

11 januari

19.00-21.00 uur: Voorlichting MBO

11 januari

Gastlessen verkeerscabaret alle 3e leerjaren

12 januari

Gastlessen verkeerscabaret alle 3e leerjaren

12 januari

Wiskundedag VW5 en HA5 WISB hele dag

12 januari

Wiskundedag VW5 en HA5 WISA en WISC 1e t/m 3e uur

12 januari

19.30-20.30 uur Infoavond profielkeuze HA3 en VW3

12 en 13 januari

19.00 uur Informatieavond groep 8

13 januari

09.00-12.00 uur Masterclass

18 en 19 januari

PSO VW5, NAT

19 januari

PSO HA5 SCHK deel 2

20 januari

PSO HA5 SCHK deel 2

20 januari

09.00-12.00 uur Masterclass

20 januari

VW5 Mobiel Practicum, Puzzelen met Pieken

20 januari

GEANNULEERD  Excursie BWI/PIE/Z&W Continium Kerkrade leerjaar 2

21 januari

Profielwerkstuk; 7e lesuur Doorspreken presentatie

22 januari

11.55-14.05 uur Wiskunde olympiade, VW5 WISB

22 januari

GEANNULEERD  Meeloopdag groep 8

25 januari

14.15-16.00 uur MRP

25 januari

19.00-20.30 uur: Infoavond VT2

26 januari

Profielkeuzedag HA3 HAN

26 januari

Profielwerkstuk; 19.30-22.00 uur Presentatie PWS HAVO/VWO

26 januari

Dag van de poëzie leerjaar 3

27 januari

09.00-12.00 uur Masterclass

27 januari

19.30-21.30 uur MR

27 januari

GEANNULEERD  Excursie ZB/ZK leerjaar 3 en 4: Corpus en Omniversum

 

Februari 2021

2 februari

11.05-15.45 uur PSO SCHK VW6 deel 2

3 februari

09.00-12.00 Masterclass

4 februari

16.30-20.30 uur OPEN HUIS

8 februari

14.15-16.00 uur: MRP

9 februari

14.05-16.40 uur: Schrijfexamen Nederlands HAVO5

10 februari

09.00-12.00 uur Masterclass

10 en 11 februari

Schoolfotograaf

11 februari

Inhaal PSO SCHK deel 2  HAVO 5 en VWO 6

12 februari

Leerlingen hebben na het 5e lesuur vrij.

15 t/m 19 februari

Krokusvakantie (Carnaval)

22 t/m 26 februari

Arbeid beroepsoriëntatie VT3

23 februari

14.05-16.40 uur schrijfexamen NETL VW6

24 februari

09.00-12.00 uur Masterclass

26 februari

Meeloopdag groep 8

 

Maart  2021

1 maart

Start CPE VT4, KV2

1 maart

19.00-21.00 uur Keuze avond leerjaar 1 Techniek en vakmanschap of mens en dienstverlening

2 maart

19.00-20.30 uur Voorlichting Gymnasium, brugklassen

2 maart

19.30-21.00 uur Infoavond keuze VT3

3 maart

09.00-12.00 uur Masterclass

5 maart

Deadline keuze TV of MD leerjaar 1

8 en 9 maart

16.30-19.00 uur: Aanmelden nieuwe leerlingen

8 maart

14.15-16.00 uur MRP

9 maart

PSO HA5, BIOL

10 maart

09.00-12.00 uur Masterclass

15 maart

Studiedag, leerlingen hebben vrij.

16 t/m 22 maart

Toetsweek

22 maart

Geen toetsweek voor leerjaar 1, zij hebben een verwendag!

22 maart

14.15-16.00 MRP

23 maart

08.15-09.55 uur: Kijk- en luistertoets Engels VMBO4

23 maart

Extra toetsdag HAVO/VWO

23 maart

PSO VT4 NSK2

25 mrt t/m 2 april

Expositie HA5 KVT, grote aula

30 mrt t/m 6 april

Rapportvergaderingen è 40-minuten rooster

30 mrt t/m 7 april

Uitreiking rapporten (m.u.v examenklassen)

30 mrt t/m 6 april

Examentraining HAVO5 en VWO6

 

April  2021

5 april

Pasen

6 t/m 13 april

Eindexpo VT4, tekenen en handvaardigheid

7 en 8 april

16.00-21.00 uur: oudergesprekken (m.u.v. examenklassen)

9 april

12.30-16.30 uur Science symposium Aula Dendron College

12 april

14.15-16.00 uur MRP

14 april

PSO VW4, NAT

13 april

19.30-21.30 uur MR

15 april

Uitreiking eindrapport examenklassen

16 april

Studiedag, leerlingen hebben vrij.

19 april

Kopie rapport retour examenklassen

19 april

Start CSPE VMBO kader

19 t/m 22 april

Digitale examens VMBO basis

19 t/m 30 april

Stage VMBO3 Bais en Kader

19 en 20 april

PSO HA4, NAT

23 april

Leerjaar 2 Z&W; assisteren bij de koningsspelen

23 april

BEBO feest

26 april

14.15-16.00 uur MRP

27 april

Koningsdag

27 april

GEANNULEERD Excursie Gaia Zoo, VT3, BI

30 april

Slotdag examenklassen

 

Mei 2021

3 t/m 14 mei

Meivakantie

13 mei

Hemelvaart

17 mei

Start Centrale examens

17 mei

Start CSPE VMBO Basis

17 mei

Start Digitale examens VMBO Kader

17 mei

14.15-16.00 uur: MRP

24 mei

Pinksteren

25 mei

Tour the brains VWO3 plus

31 mei

14.15-16.00 uur MRP

 

Juni 2021

1 juni

GEANNULEERD  Excursie Wageningen VW5, BIOL

1 juni

19.30-21.30 uur MR

8 juni

19.00-21.00 uur Presentatie avond BWI

10 juni

GEANNULEERD  Excursie Arnhem VW5 en HA4, BIOL

14 juni

14.15-16.00 uur MRP

16 juni

Uitslag Centrale Examens

19 juni

Reünie 25-jaar Dendron College

21 t/m 23 juni

Centrale Examens tweede tijdvak

23 juni

Kennismaking nieuwe brugklas leerlingen

24 juni

08.15-17.00 uur Netwerkborrel VWO plus

28 juni

14.15-16.00 uur MRP

 

Juli 2021

1 juli

GEANNULEERD  Excursie Eindhoven, VW3 en VW4 plus

1 juli

19.30-21.30 uur MR

2 juli

Uitslag Centrale Examens tweede tijdvak  

5 juli

Sportdag leerjaar 3; VMBO 08.30-12.00 uur en HV 12.30-15.30 uur

6 juli

Sportdag leerjaar 2; VMBO 08.30-12.00 uur en HV 12.30-15.30 uur

7 juli

Sportdag leerjaar 1; VMBO 08.30-12.00 uur en HV 12.30-15.30 uur

8 juli

Extra toetsdag HAVO/VWO

9 t/m 15 juli

Toetsweek

16 juli

Toets inhaaldag

19 en 20 juli

Inleveren boeken volgens schema

20 en 21 juli

Rapport vergaderingen

21 juli

Diploma-uitreiking VMBO

22 juli

Diploma-uitreiking HAVO/VWO

23 juli

10.30 uur Uitreiking rapporten

26 juli t/m 3 sept.

Zomervakantie