Jaarplanning 2017-2018

Jaarplanning Dendron College schooljaar 2017-2018
(voor uitgebreide informatie: zie Magister /agenda)

Vakantieplanning

Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Krokusvakantie: 12 t/m 16 februari 2018
Meivakantie: 27 april 2018 t/m 11 mei 2018
Zomervakantie: 9 juli 2018 t/m 17 augustus 2018

Jaarplanning

September 2017

4 september

19.00-20.30 uur: ouderavond VT2 en VT3

4 september

19.30-21.00 uur: ouderavond HAVO5 en VWO6

5 september

19.00-20.30 uur: ouderavond VB2, VK2, VB3 en VK3

5 september

19.30 uur: Informatieavond Masterclass en VW+ voor ouders lln groep 8 

11 september

19.30 uur: ouderavond VB1, VK1, Tk1 en VT1

12 september

19.00-20.30 uur: ouderavond HAVO2 en VWO2

12 september

19.30-21.00 uur: Ouderavond VMBO4 

18 t/m 20 september

Werkweek VT4

18 t/m 22 september

Werkweek VWO5

18 t/m 27 september

Werkweek HAVO4

19 september

19.30 uur: Ouderavond TH1 / HA1 / HV1 / VW1+ 

20 t/m 22 september

Werkweek VB4 en VK4

26 september

19.30-21.00 uur: ouderavond HAVO3 en VWO3

29 september

BEBO-feest


Oktober 2017

2 oktober

19.30-21.00 uur: ouderavond HAVO4, VWO4 en VWO5

4 oktober

13.15-14.15 uur: sponsorloop leerlingen leerjaar 1 en 2

10 oktober

Challenge Day leerlingen leerjaar 3

11 oktober

19.30-21.30 uur: MR

11 oktober

Ouderavond VWO3+ Op niveau in de Regio

16 t/m 20 oktober

Herfstvakantie

24 oktober

Fontysochtend HA4


November 2017

1 november

Masterclass

6 november

Voorlichtingsavond  (extern) HBO/WO  HA45 en VW456

7 november

Voorlichtingsavond  (extern) HBO/WO  HA45 en VW456

8 november

Masterclass

9 november

Voorlichtingsavond  (extern) HBO/WO  HA45 en VW456

10 november

Profielkeuzedag HAN  HA3

13 t/m 24 november

Stageweken VMBO4 Z&W

14 november

19.30-21.00 uur: infoavond PIE/BWI VMBO B en K ljr 2

15 november

Masterclass

16 november

Studieverlof 6e t/m 9e uur HA45 en VW456

17 t/m 24 november

Toetsweek

22 november

Masterclass

24 november

8.30-12.00 uur: sportdag VMBO1

24 november

12.30-15.30 uur: sportdag HV1

29 november

Masterclass


December 2017

4 t/m 8 december

Rapportvergaderingen è 40-minuten rooster

5 t/m 11 december

Uitreiking rapporten

6 december

Masterclass

12 en 13 december

16.00-21.00 uur: oudergesprekken

13 december

Masterclass

18 december

19.30-21.30 uur: MR

20 december

Masterclass

22 december

Kerstviering

25 december t/m 5 januari

Kerstvakantie


Januari 2018

8 t/m 10 januari

Vanaf 15.00 uur: audities spektakel

9 t/m 22 januari

Afnameperiode rekentoetsen 2F en 3F

10 januari

Masterclass

15 januari

19.00-21.00 uur: voorlichting MBO

16 januari

8.15-12.00 uur: sportdag VMBO4

16 januari

12.30-16.00 uur: sportdag HAVO4 en VWO4

17 januari

Masterclass

22 januari

19.30-21.30 uur: Ouderavond profielkeuze HV3

22 januari

19.00-20.30 uur: infoavond VT2

24 januari

Masterclass

25 januari

Dag van de Poëzie leerlingen leerjaar 3

26 januari

Meeloopdag leerlingen groep 8

31 januari

Masterclass

 

Februari 2018

1 februari

16.30-20.30 uur: Open Huis

5 t/m 9 februari

Arbeidsoriëntatiestage VT3

7 februari

Masterclass

7 februari

8.15-14.55 uur: Wiskundedag VWO3

12 t/m 16 februari

Carnavalsvakantie

20 februari

19.30-21.00 uur: Info keuzes VT3

20 februari

19.00-20.30 uur: infoavond MD/TV VMBO B en K ljr 1

21 februari

Masterclass

21 en 22 februari

Schoolfotograaf

27 februari

Voorlichting Gymnasium HV1 en VW1+

28 februari

Masterclass

Maart  2018

5 maart

Studiedag personeel, leerlingen hebben vrij.

6 t/m 13 maart

Toetsweek

6 t/m 19 maart

Afnameperiode rekentoetsen 2F en 3F

7 maart

Masterclass

13 maart

Geen toetsweek voor ljr1, zij hebben een verwendag!

14 maart

Masterclass

19 en 20 maart

16.30-19.00 uur: Aanmelden nieuwe leerlingen

21 maart

Masterclass

21 t/m 27 maart

Uitwisseling Italië (deel 2 Horst)

23 t/m 29 maart

Rapportvergadering è 40 minuten rooster

25 t/m 30 maart

Uitwisseling Crest (deel 2 Horst)

26 t/m 30 maart

Uitreiking rapporten (m.u.v examenklassen)


April  2018

2 april

Vrij i.v.m. pasen

4 en 5 april

16.00-21.00 uur: oudergesprekken (m.u.v. examenklassen)

6 april

Uitreiking rapporten VMBO4 B en K

7 t/m 13 april

Uitwisseling Chartres (deel 2 Chartres)

9 april

19.30-21.30 uur: MR

16 t/m 20 april

Afname digitale examens VMBO4 B

16 april

Start CSPE VMBO4 K

23 april

Uitreiking rapporten examenklassen m.u.v. VMBO4 B en K

26 april

Slotdag examenklassen

27 april

Vrij i.v.m. Koningsdag

30 april t/m 11 mei

Meivakantie (incl. 10 mei Hemelvaartsdag)

Mei 2018

14 t/m 30 mei

Centrale Examens

21 mei

Vrij i.v.m. pinksteren

30 mei

VWO3+ Tour de brains

30 mei t/m 11 juni

Afnameperiode rekentoetsen 2F en 3F

31 mei

19.00uur: Gala


Juni 2018

12 juni

19.00-21.00 uur: inloopavond werkstukken BWI

13 juni

Uitslag Centrale Examens

18 juni

8.15-12.00 uur: Sportdag VMBO3

18 juni

12.30-16.00 uur: Sportdag HAVO3 en VWO3

18 t/m 20 juni

Centrale Examens tweede tijdvak

19 juni

8.15-12.00 uur: Sportdag VMBO2

19 juni

12.30-16.00 uur: Sportdag HAVO2 en VWO2

20 juni

8.15-12.00 uur: Sportdag VMBO1

20 juni

12.30-16.00 uur: Sportdag HV1

20 juni

19.30-21.30 uur: MR

20 juni

Kennismakingsdag nieuwe brugklasleerlingen

20 juni

Studieverlof 6e t/m 9e uur HA4 en VW45

21 juni

VWO3+, VWO4+ en VWO5+ infomarkt en netwerkborrel

21 t/m 28 juni

Toetsweek

29 juni

Uitslag Centrale Examens tweede tijdvak


Juli 2018

2 en 3 juli

Inleveren boeken volgens schema

4 juli

19.30 uur: Diplomauitreiking VMBO

5 juli

19.30 uur: Diplomatuitreiking HAVO/VWO

6 juli

Uitreiking rapporten

9 juli t/m 19 augustus

Zomervakantie