Flexibele uren

Vanaf het schooljaar 2017/2018 staan er op de tabel voor de leerlingen niet alleen de diverse vakken zoals Nederlands en wiskunde, maar ook Dendron College uren. Daarnaast zijn er ook de zogenaamde ‘flexibele uren’, die de leerlingen zelf moeten invullen.

Voor deze uren moeten leerlingen 50 klokuren per schooljaar invullen met een activiteit naar keuze. Leerlingen kunnen kiezen uit een aantal activiteiten (zie voorbeelden hieronder), maar ze kunnen in overleg met de mentor ook zelf invulling geven aan deze uren. Leerlingen registreren de bestede uren zelf en leggen aan de mentor verantwoording af. Hiervoor leveren ze het ingevulde formulier in. De mentor levert het formulier in bij de leerlingenadministratie.

Elk jaar moeten leerlingen hun activiteiten laten aftekenen en dit opnemen in hun dossier. Aan het einde van de schoolcarrière kan de leerling (een selectie van) deze activiteiten laten opnemen in het Plusdocument, dat uitgereikt wordt bij het diploma.

Nu maken we de volgende stap in de invulling van deze flexibele uren. We vragen de leerlingen bijgaand formulier in te leveren (of een aantal van die formulieren), waarop ze in totaal 20 flexibele uren moeten verantwoorden. Dit kan bij verschillende organisaties zijn. We willen hiermee een bijdrage leveren aan het maatschappelijke bewustzijn van de leerlingen.

Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende activiteiten:

Hulples geven aan andere leerlingen  

1 uur per les

Hulples ontvangen van andere leerlingen  

1 uur per les

Ondersteuning geven aan andere leerlingen (vertrouwensleerling) 

1 uur per gesprek

Lid zijn van de leerlingenraad   

20 uur

Deelnemen aan de sportklas / kunstklas / muziekklas   

50 uur

Deelnemen aan de debatclub / Europees jeugdparlement   

20 uur

Deelnemen aan internationalisering / Romereis / skireis         

20 uur

Deelnemen aan voorlichtingsactiviteiten, zoals Open Huis of de Meeloopdag     

10 uur

Deelnemen aan een buddy-project met Taalrijk

15 uur

Extra studietijd bij extern bureau of huiswerkklas

max 10 uur

Volgen van een extra vak (als je het een jaar volgt)

50 uur

Lid zijn van de Dendron TV omroepploeg 

20 uur

Lid zijn van de gala-groep / jaarboekgroep   

10 / 20 uur

Lid zijn van de SOTOS-groep / Helpende Handen       

10 uur 

Deelnemen aan het kampioenschap lassen        

20 uur

Deelnemen aan een excellentieprogramma op de universiteit   

50 uur

Deelnemen aan vwo+            

50 uur

Deelnemen aan Cambridge Engels (first / advanced certificate) 

50 uur

Deelnemen aan IBC       

50 uur

Werken aan een individueel meesterstuk voor BWI        

50 uur

Deelnemen aan de Virtual Reality groep       

20 uur

Assisteren bij practica    

20 uur

Deelname leesclub           

15 uur

 

Mogelijke eigen invulling:

  • Meehelpen op de basisschool, op verzoek van de basisschool
  • Meehelpen bij de sportclub
  • Mantelzorg voor ouders / grootouders
  • Vrijwilligerswerk bij verenigingen en stichtingen
  • LOB-activiteiten buiten schooltijd
  • Andere eigen invulling (na overleg)

Formulier flexibele uren

Download hier het formulier