Contact

Bezoekadres
Gebr. van Doornelaan 124
5961 BE Horst

Postadres
Postbus 6032
5960 AA Horst

Telefoon: 077 - 3970880
e-mail: info@dendron.nl 

Bankrekening: NL48RABO0117793663 t.n.v. LVO inzake Dendron College


De directie

Het directieteam van het Dendron College wordt gevormd door de rector en de teamleiders.

Rector: mevrouw Z. Por

De teamleiders:
Zij geven leiding aan onderwijs en begeleiding in een deel van de school. 

vmbo BK1-2 en TK1-2 en TH1: mevrouw K. Heijnen, k.heijnen@stichtinglvo.nl
vmbo BK 3-4: de heer M. Pallandt, m.pallandt@stichtinglvo.nl
vmbo T 3-4: de heer F. Hanraets, f.hanraets@stichtinglvo.nl
havo 1-2 en vwo 1-2 en TH2: mevrouw K. Storm, k.storm@stichtinglvo.nl 
havo 3-5 en vwo 3-6: mevrouw V. Thijssen, v.thijssen@stichtinglvo.nl
havo 3-5 en vwo 3-6: de heer J. van der Donk, j.vanderdonk@stichtinglvo.nl

Studiecoördinatoren:
vmbo: de heer J. van de Venne
havo/vwo: de heer D. van der Heijden

Mentoren

De mentoren begeleiden de leerlingen en de schoolloopbaan, maar vooral in de brugklas maken de mentoren de leerlingen wegwijs in de school. Het overzicht van mentoren per klas is in Somtoday te vinden.

Stichting LVO

 

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is het bevoegd gezag. Het college van bestuur (cvb) vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht.


College van bestuur:

De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter

Mevrouw S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur

Vacatures

Alle vacatures zijn te vinden op de website van LVO.