iPads in de klas

Op het Dendron wordt in sommige klassen les gegeven met behulp van de iPad. Hieronder lees je meer over deze klassen.

Waarom een iPad in de klas?

Er zijn een aantal grote voordelen wanneer een leerling kan werken met een iPad:

  • Digitale methode: een voordeel hier is dat de leerlingen een eigen tempo aan kunnen houden en ook meteen feedback krijgen of ze de stof begrepen hebben. Leerlingen hoeven dus niet meer te wachten totdat ze het samen met de docent nakijken.
  • Vaak kan de docent ook een aparte leerlijn openzetten voor leerlingen om te ondersteunen of te verrijken.
  • Naast de methode zijn er tal van apps die gebruikt kunnen worden om de lesstof aan te bieden. Denk aan een app om de stof formatief te toetsen of om extra materiaal klaar te zetten voor de leerling om te oefenen. Zo ontstaat er een variatie aan werkvormen binnen een les.
  • Verder zijn mogelijkheden om authentiek materiaal te gebruiken erg makkelijk, normaal gebruikt men een papieren methode ongeveer 6-7 jaar en is het materiaal wat in de methode staat verouderd.

Gaan leerlingen alleen nog maar met de iPad werken?

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een leerling 8 uur per dag op school met de iPad werkt. Er moet wel een meerwaarde zijn om met de iPad te werken. Het is aan de docenten om te kijken waar de iPad bij zijn/haar vak meerwaarde biedt en waar het beter is om met een boek te werken. Bijvoorbeeld bij het vak Engels gebruiken we een digitaal werkboek, maar hebben een papieren tekstboek. Het is voor de leerlingen fijn om het tekstboek als naslag te gebruiken.

Hoe komt mijn kind in aanmerking voor een iPadklas?

Momenteel kunt u als ouder bij de aanmelding aangeven of u er bezwaar tegen heeft als u kind in een iPad klas geplaatst wordt. U krijgt dan natuurlijk ook te horen wat de kosten zijn. Heeft u geen bezwaar, dan wil dit niet automatisch zeggen dat uw kind in een iPadklas komt. De vwo+ burgklas is altijd een iPadklas.

Mijn zoon/ dochter is in een iPadklas geplaatst, kan ik nu de iPad bestellen?

Het bestellen van de iPad gaat via een leverancier van het Dendron College. De iPads zijn namelijk ‘managed’. Zo kunnen wij al zorgen dat er al apps op komen te staan die uw zoon of dochter nodig heeft.

Meer weten? Hier is een leuk artikel verschenen over de iPadklassen.