International Business College

Wil je later een eigen bedrijf of spreekt de zakenwereld jou aan? Dan zit je goed op het Dendron! Wij bieden ook programma's aan voor de ondernemers van de toekomst.

In 4 havo, wanneer je kiest voor het profiel E&M, kun je starten met het International Business College (IBC). Je krijgt dan 80% van de tijd gewone lessen en 20% van de tijd ga je aan de slag met leren door doen. Ondernemendheid, oriëntatie op je vervolgstudie, onderzoeken en ontwerpen, competentieontwikkeling en het toepassen van moderne vreemde talen, het zijn allemaal elementen die aan bod komen.

IBC is een programma voor leerlingen van havo 4 en 5 die voelen voor ondernemendheid en een breed beeld willen krijgen van de economische sector. Je gaat een extra uitdaging niet uit de weg, je bent nieuwsgierig naar de wereld buiten school en je leert graag door doen. Je wilt nu alvast meedraaien in die echte wereld en je bent al best goed in zelfstandig werken en vooruit denken.

Waarom doe je mee? Omdat je graag leert door doen én omdat het je leuk lijkt om op een heel  andere manier op school bezig te zijn. Je wilt veel meer zelf doen en zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat je doet. Natuurlijk heb je ook interesse in de zakenwereld en/of in de financiële wereld. Heel veel beroepen oefen je nu en in de toekomst uit als “Zelfstandige Zonder Personeel” (ZZP ‘er) , dus ook om die reden is IBC een goede voorbereiding op jouw toekomst. Het is niet per se noodzakelijk dat je een toekomst als zelfstandig ondernemer voor je ziet, maar je wilt je wel ontwikkelen tot iemand die zich weet te presenteren, die uitdagingen aangaat en goed kan samenwerken.

Wat doe je dan allemaal? De IBC-dagen zijn echte doe-dagen, er zijn weinig klassikale lessen. Je krijgt bij IBC veel gastlessen en excursies. Je leert presenteren en solliciteren en je leert je bewegen in de zakenwereld. Je richt in een groep van 4 of 5 leerlingen je eigen junior company op en houdt marktonderzoeken. Je gaat aan de slag met aandeelhouders, houdt je bedrijf draaiend en zorgt dat de boekhouding klopt. Aan het eind van het traject wordt de balans opgemaakt en wordt het bedrijf opgeheven. Ook zijn er gastlessen en loop je stage. Ondernemen moet je doen! Ook ga je 4 of 5 dagen op bedrijfsstage. Bij IBC is geen dag hetzelfde. Je leert er kansen zien en kansen pakken!

IBC  is een landelijk concept. Je krijgt naast het reguliere taalonderwijs een meer op handel gericht taalonderwijs. Bovendien zal IBC participeren in lopende internationaliseringprojecten met Duitsland of andere partners. Een andere mogelijkheid is buitenschools leren in een internationaal bedrijf. ‘Business’ staat voor ondernemendheid en ondernemerschap in het algemeen. Er is gekozen voor de term ‘College’, omdat er in de tijd dat de leerling op het IBC zit, er zo min mogelijk klassieke schoolsituatie zal zijn: er zijn allerlei activiteiten in de vorm van buitenschools leren, lezingen, modules. Je ontvangt een mede door het ministerie van OC&W en van Economische Zaken ondertekend certificaat bij je diploma bij de afsluiting van het IBC-programma.