Informatie voor ouders

We vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte blijven van de vorderingen van hun zoon/dochter en van ontwikkelingen op het Dendron College. Ook is er de Ouderraad waarmee ouders inspraak hebben.

De ouderraad

De ouderraad bespreekt onderwerpen die in de relatie tussen school, ouders en leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers en leerlingen. Meer weten over of meedoen met de ouderraad? Klik hier.

Communicatie

Uw belangrijkste aanspreekpunt is de mentor en deze kunt u bereiken via het algemene telefoonnummer (0)77-3970880 of door te e-mailen. Meer informatie onder contact.

Driemaal per jaar ontvangen de ouders een rapport over de studieresultaten en de studiehouding van hun kind. Daarnaast wordt er ook nog in bepaalde afdelingen advies gegeven over de voortzetting van de studie. Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter inzien via Somtoday. Voor informatie over de studieresultaten kunnen de ouders terecht bij de mentor, die de speciale zorg voor de studie van de leerling en voor de goede sfeer in de klas heeft.

We betrekken ouders graag bij de school en informeren u ook regelmatig. 

Echtscheiding

Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders wonen en heeft de andere ouder een zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is dan van belang wie het ouderlijk gezag over het kind uitoefent. Hierover leest u meer in onze schoolgids.