Elsevier Superschool

Dagelijks volgen ruim 2100 leerlingen onderwijs aan het Dendron College. Samen met docenten, directie en onderwijsondersteunend personeel is het eigenlijk een klein dorp waar alles is gericht op groei en ontwikkeling van jonge mensen. En met succes. In januari 2018 zijn we door Elsevier uitgeroepen als 'Superschool'.

Het Dendron College is de enige onderwijsinstelling van Nederland die voor alle 5 beoordeelde schoolsoorten de kwalificatie Superschool krijgt. Jaarlijks levert het Dendron College aan het eind van het schooljaar honderden leerlingen af die hun diploma op zak hebben. De examenresultaten zijn meestal erg goed en liggen boven landelijke gemiddeldes.

Elsevier weekblad stelt echter jaarlijks een lijst van beste scholen samen voor ouders die op zoek zijn naar een geschikte middelbare school en werkt daarbij met de gegevens van de onderwijsinspectie. Daarbij wordt ook gekeken naar de onderbouw, de doorstroom en het aantal zittenblijvers. Het hele voortgezet onderwijs is doorgelicht op basis van inspectiegegevens. En dit zijn de criteria: 

  1. Onderwijspositie: Zit de leerling in de derde klas vergeleken met het advies van de basisschool op niveau?
  2. Onderbouwsnelheid: Blijven leerlingen zitten?
  3. Bovenbouwsucces: Halen de leerlingen in de bovenbouw zonder vertraging hun diploma? 
  4. Examencijfers: Wat is het gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen?

Een superschool haalt de hoogste score voor 3 van de 4 onderdelen en scoort nergens onvoldoende. Elsevier concludeert het volgende: “Het Dendron College krijgt als enige instelling voor alle vijf beoordeelde schoolsoorten de kwalificatie Superschool.” Er zijn 2.479 afdelingen beoordeeld en er zijn 41 superscholen. Klik hiernaast op de banner voor de resultaten.