De gezonde school

Het Dendron College doet mee aan het convenant “Gezonde school”. Daartoe is een overeenkomst gesloten met de GGD in Venlo en andere hulpverlenende instanties. Lees hier de wegwijzer jeugdgezondheidszorg 0-18 schooljaar 2018-2019.
Ook zijn wij trots op onze Gezonde Schoolkantine.

Wij willen leerlingen goed voorlichten op het gebied van gezondheid (voeding, bewegen, genotmiddelen) en welzijn (pesten, andere geaardheid, sociale media). Ook de ouders worden hierbij betrokken. Het Dendron College heeft twee certificaten ontvangen rondom 'De Gezonde School':

Ook zijn we trots op de toegekende Zilveren Schaal Gezonde Schoolkantine.

Samenwerking met de omgeving
Op school is ook het convenant “veilige school” van kracht, waarin naast het voortgezet onderwijs o.a. de gemeente Horst aan de Maas, politie Noord-Limburg en Halt participeren. Met dit convenant geeft de school aan verantwoordelijk te willen zijn voor de veiligheid van alle medewerkers, leerlingen en bezoekers van de school.

Om de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd te bevorderen heeft het Dendron College met de gemeente Horst aan de Maas een convenant “verkeerseducatie” afgesloten. Hierin participeert ook het ROVL. Regelmatig is er overleg met de VO-scholen in Noord Limburg. 
Verder participeert  het Dendron College ook in het lokale initiatief “de gezondste regio 2025” met partners op velerlei gebied: ondernemers, gemeente, verenigingen, instellingen en onderwijs.

Aanpak
Uitgangspunt voor een gezonde en veilige school is: voorkomen is beter dan genezen. Onze aanpak bestaat uit preventieve lessen voor de leerlingen (bijv. preventielessen), informatie voor de ouders (o.a. de jaarlijkse thema-avond) en materiële maatregelen (bijv. de schoolzone vóór de school).

Download hier de laatste versie van het protocol genotmiddelen

De Gezonde Schoolkantine

Op het Dendron vinden we het belangrijk dat we in de kantine een gezond en gevarieerd aanbod hebben. In de lessen leren we leerlingen over gezond eten en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Sinds mei 2017 hebben we de Zilveren schoolkantine schaal.

Om een zilveren Schoolkantine Schaal te bemachtigen, moet een kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo biedt de kantine groente en fruit aan en bestaat minstens zestig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren.

Hiermee werken we op het Dendron College volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. Onze ambitie is om uiteindelijk de Gouden schoolkantine schaal te bemachtigen. In onze kantine is minimaal het volgende te vinden:

We bieden in elke productgroep minstens één betere keuze aan 

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Bijvoorbeeld: wordt er frisdrank verkocht in de kantine? Dan wordt er daarnaast ook water of thee aangeboden.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.  

De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, watercooler, kannen met water of flesjes water aan voor de leerlingen en personeel.

Het Dendron werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine

Met onze cateraar hebben wij afgesproken dat minstens eens per jaar het aanbod in de kantine in kaart gebracht wordt met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst wordt gerapporteerd aan de directie. Ook heeft de schoolleiding regelmatig overleg met de cateraar over het aanbod. Binnen de lessen wordt uiteraard aandacht besteed aan gezonde voeding en de leerlingen leren welke producten bijdragen aan hun gezondheid. Voor leerlingen is het niet toegestaan om zelf fastfood mee naar school te nemen.