Ouderraad

De ouderraad bespreekt onderwerpen die in de relatie tussen school, ouders/verzorgers en leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerlingen.

Vergaderdata en -stukken (agenda, besluitenlijsten etc.) 2017/2018 

Wat doet de ouderraad?

 • De ouderraad staat achter de missie van de school: “Het Dendron College is een persoonlijke school, waar onderwijs wordt gegeven van hoogwaardige kwaliteit voor iedereen op maat”.
 • Aansluitend bij de missie van school stelt de ouderraad zich ten doel medewerking te verlenen aan het creëren van een stabiel, gezonde, veilige en gezellige leeromgeving voor school, leerlingen en hun ouders/verzorgers. 
 • Ze heeft een ondersteunende en adviserende rol bij het in stand houden van een persoonlijke school.
 • Acht keer per jaar hebben wij ouderraadoverleg, in het bijzijn van een directielid. Tevens participeren wij in de medezeggenschapsraad en vindt overleg plaats met de leerlingenraad.
 • We nodigen sprekers(intern/extern) uit om bepaalde onderwerpen nader toe te lichten, zoals pedagogisch plan en veiligheid.
 • De OR is actief binnen een aantal commissies, zoals gezonde school en boekfonds.

Voor meer informatie:

Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de ouderraad, met name uit de kerkdorpen. Heeft u vragen, interesse om een vergadering bij te wonen, mee te helpen bij het boekenfonds of lid te worden van de ouderraad, stuur een mail naar: mevr. José Versleijen en/of de heer Gé Schriever ouderraad@dendron.nl 

Leden ouderraad 2017/2018

 • Dhr. Dick Frederiks
 • Mw. Truce de Groen
 • Dhr. Wim Herings
 • Dhr. Huub Leijsten
 • Dhr. Gé Schriever
 • Mw. Jose Versleijen
 • Mw. Roseline Habraken
 • Mw. Madeleine Goedhart
 • Mw. Michaele de Vreede
 • Mw. Sylvia Peeters
 • Mw. Astrid Reijnen
 • Dhr. Rob Kuiten