18-3-2022

Gelukkig zijn nagenoeg alle leerlingen (weer) op school. De lessen worden op school, fysiek aangeboden. De aandacht van de docent zal dan ook vooral uitgaan naar de leerlingen die in de les aanwezig zijn.
Een leerling die één of enkele dagen afwezig is zal net als in het verleden de lesstof bij moeten werken en inhalen met behulp van de planners in Itslearning en/of het huiswerk in Somtoday.

Een leerling volgt online lessen als:
• een isolatie/quarantaine i.v.m. corona ervoor zorgt dat de leerling niet naar school mag, de quarantaineperiode wordt doorgegeven via de receptie van het Dendron College;
• er sprake is van een chronische aandoening/langdurige ziekte, dit gaat in overleg met de leerlingcoördinator/mentor.
In de online lessen is een leerling toehoorder.

Leerlingen die in staat zijn om onderwijs op school te volgen worden op school verwacht.
Kan uw kind de lessen niet volgen door ziekte, meldt uw kind dan ziek:
• via de ouderapp van Somtoday,
• of telefonisch via de receptie.
In beide gevallen is het wenselijk dat u dagelijks uw kind ziekmeldt. Het online formulier op de website om uw kind ziek te melden is inmiddels van de website gehaald.

Nog een paar belangrijke data:
• Aanstaande dinsdag, 22 maart, staat er een ontwikkeldag op de jaarplanning. De leerlingen gebruiken deze dag om zich voor te bereiden op de toetsweek die woensdag 23 maart begint. We wensen alle leerlingen veel succes met studeren en het maken van de toetsen.
• Op 15 april staat een volgende ontwikkeldag gepland. Op deze dag verwachten we alle leerlingen … het is nog even een verrassing waar! Wat vast staat is dat we er dan met de hele school een mooie dag van gaan maken.

Het voorjaar staat voor de deur. Daarmee laat corona ons hopelijk zoveel mogelijk met rust de komende tijd. We wensen jullie allemaal een goede gezondheid en geniet van de lente!

Met vriendelijke groet,

Het directieteam