4-10-2022

Het Dendron college onderzoekt gezondheid, leefstijl en omgeving jongeren in samenwerking met de GGD en gemeente

Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO[1]) verkleint de kans dat jongeren gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Binnen het uitvoeringsprogramma IN! Horst aan de Maas werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van de positieve leefomgeving voor jongeren: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring en in de vrije tijd.

Het Dendron college helpt om de gezondheid, leefstijl, het welzijn en de omgeving van jongeren in kaart te brengen. Dit doen wij door het uitzetten van een online vragenlijst onder de scholieren van klas 2 en 4. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Gezondheidsmonitor Jeugd 2022. Ouders/verzorgers en leerlingen uit klas 2 en 4 ontvangen hierover meer informatie.

Hoe verloopt de Gezondheidsmonitor Jeugd 2022?
Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, omgeving en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goed en betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2022
De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2022 uit en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op: www.monitorgezondheid.nl.

Heeft u vragen?
Wil u meer informatie of heeft u vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2022? Dan kunt u contact opnemen met onderzoek@vrln.nl of kijk bij de veelgestelde vragen op de website van de GGD: www.ggdlimburgnoord.nl/GMjeugd2022

[1]('Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)' is een Nederlandse preventieaanpak voor gemeenten en is gebaseerd is op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel.)