Mededelingen laatste weken schooljaar 20/21

13 juli 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

Met zijn allen zijn we bezig met de laatste loodjes van dit rare corona-jaar. Complimenten voor hoe jullie steeds opnieuw om gegaan zijn met alle wijzigingen. Maar gelukkig kunnen we nu bijna gaan aftellen tot de zomervakantie.

In deze mail een aantal aandachtspunten voor deze laatste weken.

Toetsweek
Op 13, 14 en 15 juli zijn de laatste dagen van de toetsweek. Toetsen vinden plaats volgens planning.

Inhaalmoment toetsen
Vrijdag 16 juli is er tussen 08.15 en 12.45 uur de kans om een toets in te halen, zaken af te ronden, SMART-rekenen te volbrengen in lokaal E21 en E22. Als je een toets hebt gemist, neem je per mail contact op met je vakdocent. Je hoort dan of je die toets moet inhalen op vrijdag 16 juli. Misschien moet je nog meer inhalen? Dat hoor je dan van je mentor. Ook dat moet je op die vrijdag doen, of, als dat teveel is, op maandagochtend 19 juli.

Inleveren boeken en bruikleen laptops
De huurboeken en bruikleen laptops moeten volgens schema ingeleverd worden op 19 of 20 juli 2021. Zie voor de precieze planning onze website.

Inzage toetsen na toetsweek
Als een leerling na de toetsweek graag een toets wil inzien, dan kan dit op maandag 19 juli om 09.00 uur. Hiervoor kan uw kind zich via de mail aanmelden bij de vakdocent.

Rapportvergaderingen
Op 19, 20 en 21 juli zijn de rapportvergaderingen. De leerlingen zijn dan in principe vrij, behoudens als ze een individuele afspraak hebben gemaakt met een vakdocent of mentor.

Overgangsnormen schooljaar 21-22
De bevorderingscriteria, zoals deze op de website staan, worden bij de overgang gehanteerd. Dat betekent, dat een leerling, die regulier bevorderd is, op basis van zijn of  haar cijfers over gaat naar het volgend leerjaar.Een leerling, die niet regulier bevorderd is, zal altijd besproken worden door de docentenvergadering. Deze docentenvergadering beslist dan over de best passende plek voor het volgende leerjaar.Daarbij wordt uiteraard naar de ontwikkeling van de leerling gekeken en vinden wij het belangrijk dat, ondanks de omstandigheden, leerlingen succesvol hun schoolloopbaan kunnen voortzetten. Indien een leerling niet bevorderd wordt, dan zal er telefonisch contact worden opgenomen door de mentor.

Rapport
Op vrijdag 23 juli wordt iedereen om 09.00 uur op school verwacht om het rapport op te komen halen. De lokaalindeling zal bekend worden gemaakt via de monitor.

Succes met de laatste loodjes!

Alvast een fijne zomervakantie gewenst.

 

Met vriendelijke groet,

Zwanetta Por
Rector

< Terug naar nieuwsoverzicht